Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội là đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Việt lớp 1 có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho giáo viên và các em học sinh, nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1.

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội

Trường Tiểu học Thanh Mai

Họ và tên:.................................

Lớp:.....................................

Thứ   ngày   tháng 4 năm 2015
KHẢO SÁT HSG LỚP 1
Năm học: 2014-2015
Môn: TIẾNG VIỆT
Thời gian: 60 phút 
(không kể thời gian phát đề)

 Giám thị ký

 

Số thứ tự:

 

Số mật mã:

 

Câu 1 (2 điểm):

a. Tìm 3 tiếng có chứa vần oăt

b. Đặt một câu có tiếng chứa vần oăt vừa tìm (có 10 chữ trở lên nhé!)

Câu 2 (1,5 điểm): Chọn vần để điền vào chỗ chấm (....) cho thích hợp

Tiếng xoong nồi va chạm vào kêu l……. x………

Mới vừa tối, mấy chú gà đã ch….. lên chuồng nằm.

Tiếng hót dìu d… của chim họa mi vang vọng khắp không gian.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy viết tên của trường em đang học và tên của thầy Hiệu trưởng.

Câu 4 (1 điểm): Nói về những cây hoa mà em yêu thích

M: Em rất thích hoa hồng. Hoa hồng có nhiều cánh. Cánh hoa đỏ rực.

Câu 5 (2 điểm) Viết câu chứa tiếng có vần sau:

uân: .................................

uyết: .................................

ươ: .................................

oong: .................................

Câu 6 (2,5 điểm): Em nhớ và viết lại 4 dòng thơ bất kì mà em đã học thuộc

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1: (2đ):

a) Tìm đúng 1 tiếng được 0,25đ; 2 tiếng 0,5đ, đúng cả 3 tiếng 1đ

b) Đặt đúng câu được 0,5đ, biết ghi chữ hoa đầu câu được 0,25đ, viết dấu chấm ở cuối câu được 0,25đ.

Câu 2: (1,5đ): Điền đúng mỗi vần ở mỗi câu được 0,5đ (oang; ui; ăt)

Câu 3: (1đ): Trường Tiểu học Duy Trung (0,5đ) – Huỳnh Văn Tâm (0,5đ)

Câu 4: (1đ): Viết đúng theo mẫu mỗi ý được 0,25đ; đúng hoàn toàn ghi điểm tối đa

Câu 5: (2đ): Viết đúng mỗi câu được 0,5đ, chú ý ghi hoa và dấu câu, nếu không ghi đúng 2 nội dung này thì chỉ được ½ số điểm

Câu 6: (2,5đ): Cứ sai mỗi lỗi trừ 0,5đ; trừ đến 0 điểm.

Đánh giá bài viết
14 50.493
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm