Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014

10 9.038

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

Trường THPT Như Thanh I

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30/9/2013


Câu I (4,0 điểm).

Cho hàm số y = x3 - 3x2mx4 - m có đồ thị (Cm), với m là tham số.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m=3.

2) Đường thẳng d: y = -x3 cắt một đường cong bất kì (C) trong các đường cong tại ba điểm phân biệt A, I, B (theo thứ tự). Tiếp tuyến tại A và tiếp tuyến tại B của (C) lần lượt cắt đường cong này tại điểm thứ hai là M, N. Tìm tất cả các giá trị của m để tứ giác AMBN là hình thoi.

Câu II (4,0 điểm).

1) Giải phương trình: 
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014

2) Giải hệ phương trình:
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014

Câu III (4,0 điểm).

1) Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm:
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014

2) Tìm hệ số của x4 trong khai triển Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014.

Câu IV (6,0 điểm).

1) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC trọng tâm G(1; 2). Phương trình đường tròn đi qua trung điểm của hai cạnh AB, AC và chân đường cao hạ từ đỉnh A đến cạnh BC là (x - 3)2(y2)2 = 25. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 2a, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuôn góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M là trung điểm của SD, mặt phẳng (ABM) vuông góc với mặt phẳng (SCD) và đường thẳng AM vuông góc với đường thẳng BD. Tính thể tích khối chóp SBCM và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC).

Câu V (2,0 điểm).

Cho là ba số dương thỏa mãn:
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014

10 9.038
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2013 - 2014 để xem.
Lớp 12 Xem thêm