Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán năm học 2012-2013 trường Tiểu học Hương Sơn C, Hà Nội là đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 4 có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố lại kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

TRƯỜNG TH HƯƠNG SƠN C

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN : TOÁN – LỚP 4

Thời gian làm bài 60 phút (không tính thời gian giao đề)

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Em hãy chọn đáp án đúng ghi sang tờ giấy thi:

Câu 1: Trong các số 3760; 2519; 12690; 42175

Số vừa chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là:

A. 3760 B. 2519 C. 12690 D. 42175

Câu 2: Hiệu của hai số bằng 520. Nếu bớt số bé đi 40 đơn vị thì số bé bằng số lớn. số bé là:

A. 880 B. 88 C. 800 D. 80

Câu 3: Cho hai phân số 7/13 và 5/11. Phân số nằm giữa hai phân số đã cho là:

A. 4/5 B. 13/22 C. 1/2 D. 15/33

Câu 4: Với 4 chữ số 1; 3; 5; 7 viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau:

A. 16 B. 24 C. 20 D. 22

Câu 5: Trung bình cộng của hai anh em nhiều hơn tuổi em là 4 tuổi. Vậy anh hơn em là:

A. 5 tuổi B. 6 tuổi C. 7 tuổi D. 8 tuổi

Câu 6. Một hình chữ nhật có tỉ số chiều rộng và chiều dài là và có diện tích là 72cm2. Chi vi hình chữ nhật đó là:

A. 24cm B. 28cm C. 32cm D. 36cm

II/ PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)

Bài 1: Tính nhanh:

Bài 2: Tìm hai số biết tổng gấp 9 lần hiệu của chúng và hiệu kém số bé 27 đơn vị.

Bài 3: Chị Phương mua sách vở hết 3/5 số tiền, mua một số đồ dùng học tập hết 1/9 số tiền thì còn lại 39000 đồng. Hỏi chị Phương có bao nhiêu tiền?

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài đi 2m thì được mảnh đất có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất ban đầu?

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Học sinh chọn đáp án đúng ghi sang tờ giấy thi mỗi câu cho 1 điểm.

Câu 1- C.12690 Câu 2- A. 880 Câu 3- C. 1/2

Câu 4- A.16 Câu 5- D. 8 tuổi Câu 6- D. 36cm

II/ PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)

Bài 1 (4 điểm)

Bài 2 (3 điểm)

Theo bài ra, coi hiệu hai số là 1 phần thì tổng hai số là 9 phần, số lớn gồm 5 phần, số bế gồm 4 phần

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau giữa số bé và hiệu là:

4 – 1 = 3 (phần)

Số bé là:

27 : 3x 4=36

Số lớn là:

27 : 3 x 5 = 45

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 45

Bài 3 (3 điểm)

Phân số chỉ số phần chị Phương mua sách vở và đồ dùng học tập là:

3/5 + 1/9 = 32/45 (tổng số tiền)

Phân số chỉ số tiền còn lại của chị Phương là:

1 - 32/45 = 13/45 (tổng số tiền)

Chị Phương có số tiền là :

39000 : 13/45 = 135000 (đồng)

Đáp số: 135000 đồng

Bài 4 (4 điểm)

Nửa chu vi của mảng đất đó là:

56 : 2 = 28 (m)

Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 2m thì tổng chiều dài và chiều rộng của mảnh đất không đổi. Khi đó chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên ta có sơ đồ:

Chiều rộng mảnh đất sau khi tăng là:

28 : (3 + 1) = 7 (m)

Chiều rộng mảnh đất ban đầu là:

7 – 2 = 5 (m)

Chiều dài mảnh đất ban đầu là ;

28 – 5 = 23 (m)

Diện tích mảnh đất ban đầu là:

23 x 5 = 115 (m2)

Đáp số: 115m2

Đánh giá bài viết
20 15.267
Thi học sinh giỏi lớp 4 Xem thêm