Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội năm học 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán trường tiểu học Thanh Mai, Hà Nội năm học 2014 - 2015 là đề thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 hay dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo.

50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải)

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thanh Mai

GT 1: ........................................

GT 2: .......................................

BÀI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Toán - Lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

1. 6,8 dm3 = ....... cm3

A. 680 cm3 B. 6800 cm3 C. 68000 cm3

2. 35% của 120 kg là

A. 24 kg B. 42 kg C. 45 kg

3. 12 phút 3 giây x 2 + 8 phút 16 giây : 4

A. 26 phút 10 giây B. 25 phút 9 giây C. 32 phút 30 giây

4. Tích của các số sau có tận cùng là chữ số nào?

6 x 16 x 26 x 36 x 46 x 56 x 66

5. Một ô tô đi từ A đến B hết 3,75 giờ và nghỉ giữa đường mất 1/2 giờ. Ô tô về đến B lúc 13 giờ 15 phút. Hỏi ô tô bắt đầu đi lúc mấy giờ?

6. Hình tròn lớn có chu vi gấp 4 lần chu vi hình trong bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn gấp bao nhiêu lần hình tròn bé?

II. Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm)

Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

a, (4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27) x 4,08 - 4,08

Đề thi học sinh giỏi

Bài 2: (3 điểm)

a. Điền dấu thích hợp vào ô trống ( >; <; =)

6,34 + 1,24 3,18 + 4,203

Đề thi học sinh giỏi

b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3m2 5dm2 = ......................m2 500dm3 = .............. .............. cm3

8,6ha = ........................m2 0,8dm3 = .......................... cm3

Bài 3: (3 điểm)

Một hình thang có đáy bé dài 12dm, đáy lớn bằng 4/3 đáy bé. Khi kéo dài đáy lớn thêm 5 dm thì diện tích hình thang tăng thêm 20 dm2. Tính diện tích ban đầu của hình thang.

Bài 4: (3 điểm)

Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/ giờ. Đến 10 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và cũng đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Bài 5: (3 điểm)

Tam giác ABC có AB dài 12 cm, AC dài 15 cm, AD dài 4cm, AE dài 5cm (như hình vẽ)

Đề thi học sinh giỏi
a) Có bao nhiêu tam giác trong hình vẽ này?

b) So sánh diện tích tam giác DIB và tam giác EIC

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bạn tham khảo Tại đây.

Đánh giá bài viết
22 13.626
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm