Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán tỉnh Đồng Tháp năm 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán tỉnh Đồng Tháp

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán tỉnh Đồng Tháp năm 2014 - 2015 có đáp án là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập toán nâng cao hiệu quả, từ đó đạt điểm cao trong bài thi học sinh giỏi cũng như các bài thi, bài kiểm tra toán khác. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9

Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9

Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS

CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 - 2015

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Ngày thi: 05/4/2015

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Đề thi gồm có: 02 trang)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 có đáp án

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán tỉnh Đồng Tháp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS

CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 - 2015

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN

Ngày thi: 05/4/2015

(Hướng dẫn chấm gồm có: 05 trang)

I. Hướng dẫn chung

1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.

II. Đáp án và thang điểm

Câu 1 (4,0 điểm)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 3.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm