Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 Môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học

Đề thi và đáp án kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013 . Gồm các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG I
NĂM HỌC 2012-2013

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I (2,0 điểm).

Cho biểu thức: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013 với x ≥ 0, x # 1.

1) Rút gọn A

2) Chứng tỏ rằng: A < 1/3

Câu II (2,0 điểm).

1) Giải phương trình: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013

2) Tìm x, y sao cho: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013

Câu III (2,0 điểm).

1) Tìm số nguyên x, sao cho: x2 + x - p = 0 với p là số nguyên tố.

2) Tìm m để hàm số bậc nhất Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013 là hàm số nghịch biến.

Câu IV (3,0 điểm).

1) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R), hai đường cao BE và CF của tam giác cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AK của đường tròn (O; R), gọi I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh AH = 2.IO.

b) Biết góc BAC = 60o, tính độ dài dây BC theo R.

2) Cho tam giác ABC (góc A = 90o), BC = a. Gọi bán kính của đường tròn nội tiếp ΔABC là r. Chứng minh rằng: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2012-2013.

Câu V (1,0 điểm).

Cho x + 3y ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C = x2 + y2

--------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG I
NĂM HỌC 2012-2013

Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2 điểm).

Cho đoạn trích sau:

“ … Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ.

Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình.”

(Nguyễn Dữ – Chuyện người con gái Nam Xương)

So với truyện cổ tích “Vợ chàng Trương” thì “Chuyện người con gái Nam Xương” có thêm nhân vật bà mẹ Trương Sinh. Qua chi tiết trên, em hãy trình bày ý nghĩa của việc sáng tạo thêm nhân vật này.

Câu 2 (3 điểm).

Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

Hãy trình bày những hiểu biết của em về vấn đề trên.

Câu 3 (5 điểm).

“Lặng lẽ Sa Pa”- Một bài ca ca ngợi những con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình, cống hiến cho Tổ quốc.

Bằng hiểu biết của em về tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Đánh giá bài viết
21 7.693
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm