Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý

1 772

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

MÔN THI: ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
Thời gian:
150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18/02/2011

Câu 1: (2 điểm)

a. Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau?

b. Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái Đất.

Câu 2: (3 điểm)

a. Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu Bắc và Nam trong một năm?

b. Giải thích hiện tượng các mùa ở hai bán cầu Bắc và Nam trái ngược nhau vào ngày 22 tháng 6.

c. Một trận bóng đá được tổ chức tại nước Anh vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2010 và được truyền hình trực tiếp trên thế giới. Hỏi lúc đó ở Hà Nội, Niu Iooc là mấy giờ, ngày nào? (Biết Hà Nội ở múi giờ 7; Niu Iooc ở múi giờ 19 giờ GMT).

Câu 3: (4 điểm)

Dựa vào bảng số liệu: Diện tích rừng ở Việt Nam (đơn vị: triệu ha).

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý

a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

b. Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.

c. Nguyên nhân nào làm cho diện tích rừng nước ta bị thu hẹp? Nêu những biện pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển tài nguyên rừng ở nước ta?

Câu 4: (3 điểm)

a. Trình bày các đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.

b. Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Câu 5: (4 điểm)

Dựa vào bảng số liệu:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế của nước ta (đơn vị tính: tỉ đồng)
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta qua các năm.

b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta.

Câu 6: (4 điểm)

a. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

b. Vì sao hai vùng này có thế mạnh phát triển các cây công nghiệp lâu năm?

1 772
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý để xem.
Lớp 9 Xem thêm