Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tiền Giang năm 2012 - 2013 môn Hóa học - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
Năm học: 2012 - 2013

MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20/03/2012

Câu 1: (5 điểm)

a. Có các phản ứng sau:

Cho các khí X, Y, Z, M phản ứng với nhau (từng đôi một) ở điều kiện thích hợp. Hãy hoàn thành và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Na và y mol Al vào nước thu được V lít ở H2 (đktc) và dung dịch Y. Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và lập biểu thức tính V theo x và y.

Câu 2: (5 điểm)

a. Viết các đồng phân chứa vòng benzen của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C7H8O

b. Hoàn hành sơ đồ sau và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra dưới dạng công thức cấu tạo (có kèm điều kiện phản ứng)

A -> B + C
B + C -> D
D +H2O -> E
E + O2 -> F + H2O
F + E -> C4H8O2 + H2O

Câu 3: (5 điểm)

Cho 5,4 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 5,68 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch HCl (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,56 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối sắt duy nhất.

a. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định các chất có trong Y và Z.

b. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong X.

Câu 4: (5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam một hidrocacbon X ở điều kiện thường là chất khí, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ưng thu được 15 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 4,92gam.

a. Xác định công thức phân tử của X.

b. Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol C2H4 0,2 mol X (tìm được ở trên) và 0,7 mol H2. X được nung trong bình kín có xúc tác là Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y, Y phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 aM. Tính a.

Đánh giá bài viết
9 4.027
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm