Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 11

Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11 hay, giúp các bạn học sinh lớp 10 tự ôn tập kiến thức, làm quen với dạng đề thi học sinh giỏi. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

SỞ GDĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn thi: GDCD
Lớp 11 - Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày hiểu biết của em về quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Câu 2 (5,0 điểm). Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Là một học sinh, em phải làm gì để thực hiện nếp sống dân chủ?

Câu 3 (5,0 điểm). Bác Hồ nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Bằng hiểu biết của mình em hãy làm sáng rõ vấn đề trên? Liên hệ trách nhiệm học sinh trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?

Câu 4 (6,0 điểm). Giải quyết tình huống sau:

Có ý kiến cho rằng: Trong nền kinh tế thị trường ở các nước nói chung và ở nước ta nói riêng, chuyện thất nghiệp và thiếu công ăn việc làm là chuyện bình thường, tất yếu mà Nhà nước không thể nào giải quyết được. Vì thế Nhà nước không nên can thiệp vào vấn đề giải quyết vệc làm, vì vấn đề này tự nó sẽ điều chỉnh được.

Câu hỏi:

1.Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

2. Theo em, làm thế nào để vấn đề dân số và việc làm ở nước ta ngày càng được cải thiện?

3. Trách nhiệm của em trong vấn đề này như thế nào?

------------------Hết------------------

Họ và tên thí sinh……………………………. Số báo danh………………………

(Đề gồm 01 trang; giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 11

Câu 1:

 • Khẳng định quy luật kinh tế cơ bản nhất: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (0,5 điểm)
  • Trình bày nội dung của quy luật(0,5 điểm): Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
 • Biểu hiện (1,5 điểm):
  • Trong sản xuất: Thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết; tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất tổng hàng hóa phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết của tổng hàng hóa đó.
  • Trong lưu thông: nguyên tắc ngang giá, giá cả xoay xung quanh trục giá trị: tổng giá cả bằng tổng giá trị được tạo ra trong sản xuất.
 • Vẽ sơ đồ và nêu ví dụ (0,5 điểm)
  • Vd: ba nhà sản xuất A,B,C có thời gian lao động cá biệt khác nhau: A 3h, B 2h, C 4h (Thực hiện tốt là B, đúng là A, sai quy luật là C)

Câu 2:

 • Khẳng định không mâu thuẫn mà còn hỗ trợ nhau, tạo điều kiện cho nhau (0,5 điểm)
 • Giải thích: (2 điểm). Dân chủ và tập trung, dân chủ và pháp luật, kỉ luật, kỉ cương không bài trừ và phủ định nhau, trái lại chúng nằm trong sự thống nhất biện chứng, là tiền đề tồn tại và phát triển của nhau. Dân chủ XHCN không thể thực hiện được nếu những hành vi xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân không được xử lí kịp thời ví dụ tham ô, tham nhũng…Vì vậy để có dân chủ và dân chủ được thực hiện thì các quyền dân chủ của nhân dân phải được thể chế hóa thành Hiến Pháp và pháp luật, đồng thời phải được thực hiện bằng các thiết chế tương ứng của Nhà nước. Tuyệt đối hóa bất kì một mặt nào trên đây đều dẫn đến vô chính phủ hoặc tập trung quan liêu. Dù là cực này hay cực kia đều mang lại nguy hại cho nền dân chủ chân chính của nhân dân. Đúng như Hồ Chủ Tịch đã từng nói: ”Chế độ nào cũng có chuyên chính, vấn đề là ai chuyên chính với ai …như cái hòm đựng của cải thì phải có thìa khóa, nhà thì phải có cửa…”
 • Liên hệ HS (1,5 điểm)
  • Học tập tốt, có tri thức, hiểu biết..
  • Tu dưỡng đạo đức tốt, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy…
  • Vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện nhất là nội quy, quy định và các chủ trương của nhà trường…
  • Đấu tranh với những hành vi vi phạm…

Câu 3

 • Giải thích câu nói của Bác trên cơ sở về vấn đề giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa: Một dân tộc dốt là chỉ trình độ dân trí thâp, kém hiểu biết thì khó có thể tiếp thu và phát huy tinh hoa văn hóa nhân loại, khoa học và công nghệ mới của nhân loại. Từ đó dẫn đến đất nước nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế - xã hội không phát triển kịp thời đại.ví như trước đây khi ở thời phong kiến thực dân dân ta chủ yếu không biết chữ nên bị phụ thuộc, đời sống không phát triển, so với thời kì trước thì hiện nay đời sống nhận thức người dân đã tăng do chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, coi đây là hai “quốc sách hàng đầu”, nêu rõ các biện pháp cụ thể của hai chính sách trên…(2 điểm)
 • HS liên hệ (2 điểm)
  • thường xuyên nêu cao trình độ học vấn..
  • trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại..
  • có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh
  • Học có phương pháp, chủ động, tích cực trong học tập, xây dựng ý thức tự học…

Câu 4

 • Biết vận dụng kiến thức chủ yếu ở bài 9, bài 10, bài 12, bài 13 để giải quyết thông điệp của Bộ trưởng y tế …( 3 điểm)
  • Bài 9: Nhà nước pháp quyền: phải thực hiện đúng quy định của pháp luât nhất là Luật an toàn giao thông đường bộ… cổ vũ bằng những hành động đẹp, văn minh, tôn trọng pháp luật, loại bỏ những hành vi phản cảm như đua xe,coi thường tính mạng…
  • Bài 10: Dân chủ: quyền tham gia vào đời sống văn hóa của công dân, là dân chủ trong lĩnh vực văn hóa song phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về dân chủ, phản ánh bản chất của nền dân chủ mới, tiến bộ…
  • Bài 12: Chính sách tài nguyên, môi trường: Bảo vệ môi trường xung quanh, có ý thức giữ gìn môi trường trong lành, xanh, sạch, đẹp…
  • Bài 13: Văn hóa: giải thích gắn với cụm từ “cổ động viên thông minh”: có nghĩa là cách cổ động, thể hiện niềm vui sướng hân hoan phải có văn hóa, phải văn minh phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, phản ánh bản chất tốt đẹp của nhà nước .Mặt khác chính việc xây dựng con người có văn hóa mới là yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển bền vững đất nước, là yếu tố tinh thần quan trọng trường tồn mãi…
 • Kết luận vấn đề nhấn mạnh tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sức mạnh của sự đoàn kết, liên hệ bản thân… (1 điểm)

Câu 5

1. Khẳng định không đồng ý với ý kiến trên và nêu được quan điểm của mình (1 điểm)

2. Nêu biện pháp để giải quyết vấn đề dân số và việc làm ở nước ta hiện nay (2,5 điểm)

 • Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí…
 • Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền..
 • Nâng cao hiểu biết của người dân về vấn đề gia đình, bình đẳng giới..
 • Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ…
 • Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề..
 • Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
 • Tăng cường đầu tư vật chất cho công tác dân số và việc làm.

3. Nêu được trách nhiệm của bản thân (1, 5 điểm)

 • Chấp hành chính sách dân số và pháp luật về dân số.
 • Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.
 • Động viên bạn bè, người thân trong gia đình cùng thực hiện.
 • Đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.
 • Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học công nghệ, chủ động tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.
 • Luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, trách xa các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, không yêu đương sớm, chọn nghề, chọn trường phù hợp…
Đánh giá bài viết
2 10.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 11 Xem thêm