Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Vĩnh Tường năm 2013 - 2014

8 4.222

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Vĩnh Tường

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm 2013 - 2014 có 6 câu hỏi, làm trong thời gian 150 phút. Đề thi có đáp án đi kèm giúp các bạn học sinh có thể kiểm tra lại kết quả một cách linh hoạt, mời các bạn tham khảo.

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 - 2014

Đề thi HSG lớp 9 môn Địa lý huyện Vĩnh Tường năm 2013 - 2014

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm 2013 - 2014

PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG

Đề chính thức

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1 (1,5 điểm)

a) Nêu ý nghĩa và điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập của Menđen theo quan điểm di truyền học hiện đại?

b) Xét 6 tế bào cùng loài đều thực hiện nguyên phân số lần bằng nhau đã hình thành 192 tế bào con. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi tế bào?

Nếu quá trình nguyên phân cần được môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2232 NST đơn thì bộ NST lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu?

Câu 2 (1,5 điểm)

a) Tại sao giống cây ăn quả tam bội thường không có hạt? Đặc điểm hình thái của quả tam bội so với quả lưỡng bội.

b) Một tế bào sinh dục của ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu: AaBbCcXY (mỗi chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn). Nếu nguyên phân bị rối loạn ở cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào con tạo ra trong những trường hợp có thể xảy ra?

Câu 3 (1,5 điểm)

Ở một loài thực vật, xét 3 tế bào sinh dưỡng của 3 thể đột biến khác nhau là thể không, thể bốn và thể bốn kép. Tổng số nhiễm sắc thể đơn trong các tế bào này là 124.

a) Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài?

b) Cơ chế phát sinh các thể đột biến trên?

Câu 4 (1,5 điểm)

a) Nêu ba sự kiện cơ bản về hoạt động của nhiễm sắc thể chỉ có trong giảm phân mà không có trong nguyên phân?

b) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào?

Câu 5 (2,0 điểm)

a) Có hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định. Dòng 1 có kiểu hình thân xám, mắt trắng, dòng 2 có thân đen, mắt đỏ. Hãy bố trí thí nghiệm để xác định các cặp gen quy định các cặp tính trạng trên phân li độc lập hay di truyền liên kết với nhau. Biết rằng thân xám, mắt đỏ là hai tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng.

b) Nêu cách lắp ráp mô hình ADN?

Câu 6 (2,0 điểm)

a) Cho phép lai Pt/c: AABBDDee x aabbddee, tạo ra F1, cho F1 lai với F1 tạo ra F2. Không lập bảng, hãy xác định tỉ lệ mỗi loại kiểu hình: A-B-ddee, aaB-ddee và tỉ lệ mỗi loại kiểu gen: AabbDDee, AaBbddee ở F2. Biết các cặp gen phân li độc lập và mỗi gen quy định một tính trạng.

b) Ở chuột, gen qui định hình dạng lông nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho giao phối giữa hai chuột P với nhau thu được F1 ở nhiều lứa đẻ là 45 chuột lông xù và 16 chuột lông thẳng.

1. Giải thích kết quả và lập sơ đồ của phép lai nói trên.

2. Nếu tiếp tục cho chuột F1 có lông xù giao phối với nhau thì kết quả thu được ở F2 sẽ như thế nào?

Đánh giá bài viết
8 4.222
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm