Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 7

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Anh văn

Đề thi môn tiếng Anh luyện thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 - 2020 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 5 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 với nội dung kiến thức bám sát chương trình học giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

01. A. hot B. not C. now D. orange
02. A. teacher B. engineer C. sister D. brother
03. A. apple B. bag C. sofa D. hat
04. A. pupil B. excuse C. student D. nurse

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. home B. house C. class D. flat
02. A. teacher B. father C. nurse D. doctor
03. A. tired B. hot C. sick D. work
04. A. in B. on C. one D. at

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. My mother is a engineer.

............................................................................................

02. She is at the hospital.

............................................................................................

03. What’s the matter with she?

............................................................................................

04. Peter and Mary are a student.

............................................................................................

05. He is not a tall boys.

............................................................................................

Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

A B
01. What’s the matter with him? a. He is a doctor.
02. Would you like an orange? b. It’s my friend.
03. What is your father’s job? c. He is nervous.
04. Who is this? d. She lives in Thai Binh.
05. Where does your mother live? e. No, thanks.

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

- Hello, I’m David, I’m 9 year old, I’m from London. I live in a small house with my parents. My father is a teacher, my mother is a teacher, too. They are at school, now.

01. What’s his name?

……………………………………..

02. Where is he from?

……………………………………..

03. Where does he live?

……………………………………..

04. How old is he?

……………………………………..

05. What do his parents’ job?

……………………………………..

06. Are they at school?

……………………………………..

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - D

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - C

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 - a thành an

2 - at thành in

3 - she thành her

4 - a student thành students

5 - boys thành boy

Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

1 - His name is David.

2 - he is from London.

3 - He lives in a small house.

4 - He is 9 years old.

5 - They are teachers.

6 - Yes, they are.

Trên đây là Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
2 789
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm