Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 9

Đề thi thử học sinh giỏi Anh 5 có đáp án

Đề tiếng Anh ôn thi học sinh giỏi lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

01. A. Why B. my C. Sydney D. goodbye
02. A. room B. door C. school D. book
03. A. fine B. nice C. sister D. hi
04. A. how B. now C. two D. flower

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. on B. is C. at D. in
02. A. my B. your C. he D. his
03. A. ice- cream B. pen C. apple D. banana
04. A. socks B. class C. hat D. shirt

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

A B
01. What is your name? a. Yes, please.
02. How do you spell it? b. She is from Viet Nam.
03. Who is your teacher? c. P – E – T – E – R.
04. Where is she from? d. Mrs. Lan.
05. Would you like some Coca-cola? e. My name is Peter.

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. I am on group 5A.

………………………………………………….

02. How many boy are there in your group?

………………………………………………….

03. There is an bag on the table. .

………………………………………………….

04. This is my teacher. His name is Mai.

………………………………………………….

05. Lan and Hoa is my friends.

………………………………………………….

Câu 5. Hoàn thành các câu sau.

Hello! My name is__________. I am___________ years old. I am in group___________.

My school is_________________________________. It is a___________ school in the___________.

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - B

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - b; 5 - a

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 - on thành in

2 - boy thành boys

3 - an thành a

4 - His thành her

5 - is thành are

Câu 5. Hoàn thành các câu sau.

Học sinh tự trả lời.

Hello! My name is My Le. I am ten years old. I am in group 5.

My school is Le Quy Don primary school. It is a big school in the Cau Giay district.

Trên đây là Đề thi HSG Anh 5 kèm đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
2 627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm