Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Địa lí (Bảng A)

1 205

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Địa lí (Bảng A).

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1
MÔN THI: ĐỊA LÍ (BẢNG A)

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/10/2012

Câu I: (4,0 điểm)

1. Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

2. Cho bảng số liệu về lưu lượng nước sông Hồng các tháng trong năm ở Sơn Tây.
(Đơn vị: m3/s)
Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Địa

a. Tính lưu lượng nước trung bình của sông Hồng qua các tháng; lưu lượng nước trung bình mùa lũ (từ tháng 6 đến tháng 10); lưu lượng nước trung bình mùa cạn (từ tháng 12 đến tháng 4) ở Sơn Tây.

b. Hãy phân tích chế độ nước của sông Hồng các tháng trong năm ở Sơn Tây.

Câu II: (5,0 điểm)

1. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004: (Đơn vị: tỉ USD)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Địa

a. Tính cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.

b. Nhận xét và so sánh cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước trên.

c. Tại sao tình trạng nhập siêu kéo dài sẽ bất lợi cho nền kinh tế?

2. Nêu đặc điểm địa lí cây lương thực. Giải thích đặc điểm phân bố các cây lương thực chính trên Thế giới.

Câu III: (5,0 điểm)

1. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.

2. Chứng minh: Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư.

Câu IV: (6,0 điểm)

1. Dựa vào Atlat và kiến thức đã học, hãy:

a. Nêu tên các cao nguyên của vùng núi Trường Sơn Nam.

b. Vì sao có nhận xét: Việt Nam là đất nước có nhiều đồi núi.

2. Chứng minh: Việt Nam là một quốc gia ven biển có tính biển sâu sắc thể hiện qua khí hậu, địa hình.

1 205
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Địa lí (Bảng A) để xem.
Lớp 12 Xem thêm