Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Địa lý Sở GD&ĐT Long An

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: ĐỊA LÝ

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/04/2012

Câu 1: (3 điểm)

a. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện như thế nào?

b. Khoảng cách từ Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh là 50 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 2,5cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 2: (1 điểm)

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Câu 3: (2 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam hãy nhận xét về đặc điểm của địa hình nước ta.

Câu 4: (2 điểm)

Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì? Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh như hai miền phía bắc?

Câu 5: (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Dân số thành thị và nông thôn ở Việt Nam (đơn vị: triệu người)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Địa

a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu dân số thành thị và nông thôn ở nước ta qua các năm.

b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn ở nước ta.

Câu 6: (4 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng, năm 2002
(đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Vùng Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long
  53,2 20,1 17,8 26,5 9,2 89,4 53,8

Hãy nhận xét và giải thích về hoạt động thương mại giữa các vùng ở nước ta.

Câu 7: (4 điểm)

Trong phát triển kinh tế -xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Địa lý để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 9