Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng A (Có đáp án)

1 413

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NGHỆ AN


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN THI: LỊCH SỬ - BẢNG A

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (6,0 điểm)

Cu Ba sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay:

a) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Cu Ba được mệnh danh là “Hòn đảo anh hùng”. Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

b) Nêu một số hiểu biết của em về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cu Ba.

Câu 2 (8,5 điểm).

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1930 đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời chính Đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?

Câu 3 (5,5 điểm).

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:

a) Trình bày hoàn cảnh và quá trình ban bố lệnh tổng khởi nghĩa.

b) Tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa. Nghệ An giành chính quyền vào thời gian nào?

1 413
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng A (Có đáp án) để xem.
Lớp 9 Xem thêm