Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THCS năm học 2011 - 2012

Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học lớp 9

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THCS năm học 2011 - 2012 là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và các bạn tham khảo nhằm luyện đề, bồi dưỡng học sinh giỏi lơp 9 THCS hiệu quả hơn. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra, bài thi. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Sinh học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN


(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 –2012
Khóa ngày: 17 /11 / 2011
Môn thi: Sinh học Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (4 điểm):

a. Khi nào phân tử ADN được gọi là gen?

b. Bằng sơ đồ, làm rõ mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

c. Một phân tử mARN có tổng số 1.200 nucleotit. Tính số nucleotit từng loại của gen đã tổng hợp phân tử mARN trên. Biết số nucleotit loại ađênin của gen chiếm 20%.

Bài 2 (4 điểm): Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một lo ài sinh vật có số NST 2n = 20. Có bao nhiêu NST dự đoán ở:

a. Thể một nhiễm, thể ba nhiễm, thể ba nhiễm kép.

b. Thể đơn bội, thể tam bội, thể tứ bội.

c. Trong các dạng kể trên: Dạng nào là đa bội chẵn, dạng nào là đa bội lẻ.

Bài 3 (4 điểm): Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn và chín sớm với nhau người ta thu được toàn lúa chín sớm. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được 256 cây lúa chín muộn và 769 cây lúa chín sớm.

a. Giải thích kết quả trên. Viết sơ đồ lai từ P → F2.

b. Cho cây lúa F1 giao phấn với một cây lúa khác ở đời sau thu được tỉ lệ 50% chín muộn: 50% chín sớm. Hãy xác định kiểu gen của cây lúa đem lai với cây F1.

Bài 4 (4 điểm):

a. Một đứa trẻ bị mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường (không mắc bệnh). Hai đứa trẻ sinh đôi nói trên thuộc loại sinh đôi cùng trứng hay sinh đôi khác trứng? Giải thích?

b. Nói bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới. Quan niệm như vậy có hoàn toàn đúng không? Giải thích?

Bài 5 (4 điểm):

a. Axit nuclêic gồm những loại nào? Viết tên đầy đủ của từng loại.

b. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

5' –X –X –X –A –T –G –T –G –G –G –3' (mạch 1)

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

c. Nếu đột biến thay thế 1 cặp nucleotit xẩy ra ở vị trí cặp nucleotit số 5 (tính từ đầu 5' của mạch 1) thì phân tử prôtêin tương ứng được tổng hợp từ phân tử ADN trên sẽ thay đổi như thế nào?

Đánh giá bài viết
1 1.110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm