Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG NAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5
NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (5 điểm):

1/ Chữ số 7 trong số 275468 chỉ:
A. 7 B. 70 C. 7000 D. 70 000

2/ Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?
A. 20/24 B. 24/20 C. 20/18 D. 18/20

3/ Điền phân số thích hợp vào chỗ trống: 3/4 + 5/6 = ….
A. 8/10 B. 14/12 C. 19/12 D. 13/12

4/ Phân số nào bé nhất trong các phân số 1/4; 3/10; 9/10; 3/8
A. 1/4 B. 3/10 C. 9/10 D. 3/8

5/ Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 1m2 25cm2 = …cm2
A. 125 B. 12500 C. 1025 D. 10 025

II. Tính

III. Giải bài toán

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

A. PHẦN I: ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG:

I. Đọc hiểu (20 phút): Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)

ĐÀN BÒ ĂN CỎ

Cả đàn bò rống lên sung sướng. “Ò ò”, đàn bò reo lên. Chúng nhảy cỡn lên, xô nhau chạy.

Con Nâu đứng lại, cả đàn đứng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như một nong tằm ăn rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn, tục uống nhất, cứ thúc mãi mõm xuống, ủi cả đất lên mà gặm. Bọt mép nó trào ra, nom nó ăn đến ngon lành. Con Hoa gần đấy cũng hùng hục ăn không kém… Mẹ và con chị Vàng ăn riêng một chỗ. Cu Tũn dở hơi chốc chốc lại chạy tới ăn tranh mảnh cỏ của mẹ. Chị Vàng lại dịu dàng nhường cho nó và đi kiếm bụi khác.

Đàn bò tràn lên phủ vàng rực cả sườn đồi. Nom những cái mõm ngoạm cỏ sao mà ngon thế.

Hồ Phương (Trích Cỏ Non)

Khoanh tròn vào chữ a, b hoặc c trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây (5 điểm):

1/ Các từ ngữ diễn tả sự sung sướng của đàn bò:
a/ rống, reo, nhảy cỡn b/ đàn bò, gặm cỏ, chạy
c/ đàn bò, nhảy cỡn, xô nhau d/ ngoạm, đàn bò, reo

2/ Tác giả so sánh tiếng gặm cỏ của đàn bò với gì?
a/ Tiếng reo của đàn bò b/ Tiếng rống của đàn bò
c/ Đất ủi d/ Một nong tằm ăn rỗi khổng lồ.

3/ Nối từ ngữ diễn tả hành động hoặc tính nết phù hợp với từng con vật
Con Hoa dở hơi tranh ăn mảnh cỏ với mẹ
Chị Vàng phàm ăn tục uống
Con Ba Bớp hùng hục ăn
Cu Tũn dịu dàng nhường cỏ cho con

4/ Cụm từ “phủ vàng rực” trong câu “Đàn bò tràn lên phủ vàng rực cả sườn đồi” ý nói:
a/ Sườn đồi có cỏ vàng rực
b/ Trên sườn đồi lúa chín vàng rực
c/ Rất nhiều bò ăn cỏ trên sườn đồi (màu lông của bò làm vàng rực cả sườn đồi)
d/ Cả a,b,c đều đúng.

5/ Từ trái nghĩa với từ “sung sướng” là:
a/ khổ nạn b/ khổ cực c/ khổ qua d/ quá khổ

6/ Từ trái nghĩa với từ “khổng lồ” là:
a/ tí hon b/ tí tởn c/ một tí d/ ông tí

7/ Từ “tranh” trong “tranh ăn” là:
a/ ăn cỏ tranh b/ giành ăn c/ nhường nhịn d/ 3 ý trên đều sai

8/ Câu “chúng nhảy cỡn lên, xô nhau chạy” là loại câu:
a/ Câu hỏi b/ Câu khiến c/ Câu kể d/ Câu cảm

9/ Chủ ngữ của câu “Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như một non tằm ăn rỗi khổng lồ” là cụm từ nào?
a/ Tiếng gặm cỏ b/ Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên
c/ Như một nong tằm ăn rỗi khổng lồ d/ Khổng lồ

II/Đọc thành tiếng:

Bài trên khoảng trong thời gian 1 phút (5 điểm)

B. PHẦN II: TIẾNG VIỆT VIẾT

I. Chính tả (10 điểm):

1. Bài viết (8 điểm):

CÂY CHUỐI MẸ

Khi mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đẻ giập nột hay hai đứa con đứng sát nách nó?

Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái không trống không có đứa con nào.

* Luyện tập: Điền vào chỗ trống

a/ “ươc” hay “ươt”: cây th……. kẻ; hoa th……. D……; em bé lạc mẹ đứng khóc s..… m…….

b/ “d” hay “gi”: nói ……ối; ……ảng …..ải; …..òng ..…õi Lạc Hồng.

2. Bài tập (2 điểm):

a. Điền vào chỗ trống (1 điểm)

tr hay ch: ………ăm sóc, một …..…ăm, va ……..ạm, …..…ạm y tế.

b. Ghi lời giải câu đố sau (1 điểm):

Tiếng có vần uôc hoặc uôt:

Có sắc – để uống hoặc tiêm

Thay sắc bằng nặng – là em nhớ bài

Là tiếng:……..,……………………..

II. Tập làm văn (10 điểm):

Tả một cây bóng mát, cây ăn quả hoặc cây hoa mà em thích.

Đánh giá bài viết
26 4.696
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm