Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

60 13.010

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh lớp 7 có thể chủ động ôn tập môn Toán, kiểm tra lại kiến thức khi bước vào lớp 7. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHƯỢNG KỲ

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2013-2014
MÔN: TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 60 phút

A. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Chọn và viết vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng

Câu 1: Số nghịch đảo của -1/5 là:

A. 1/5          B. 5            C. -5           D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 2: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành số cặp góc đối đỉnh là:

A. 1           B. 4            C. 2            D. 6

Câu 3: |x| = 4 thì x bằng:

A. 4           B.-4            C. ±4            D. 1/4

Câu 4: Tổng của tất cả các số nguyên x, biết -4 < x < 3 bằng:

A. 1           B. -3           C. 21           D. -5

Câu 5: Đường thẳng a là trung trực của AB = 8cm và cắt AB tại M thì BM bằng:

A. 4cm         B. 8cm          C. 2cm          D. 16cm

Câu 6: Kết quả 1/4 - 3/4.2/3 bằng:

A. -1/4         B. 3/8           C. 3/4           D. 7/24

B. Phần tự luận (7,0 điểm)

Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện phép tính

a/ 7/3 + 2/3       b/ -5/6 - (-0,3)        c/ 2/3 - [(-7/4) - (1/2 + 3/4)]

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a/ x - 1/2 = -3             b/ 11/12 - (2/5 + x) = 2/3

Bài 3: (2,25 điểm) Cho góc xOy = 1200. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy, vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sao cho góc xOt = 900.

a/ Tính số đo góc yOt, góc zOt.

b/ Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc zOy.

c/ Vẽ góc z'Ox' đối đỉnh với góc zOx. Tính góc z'Ox'?

Bài 4: (1,0 điểm)

Tìm các số tự nhiên n để phân số A = 7/(n - 2) có giá trị là một số nguyên.

Đánh giá bài viết
60 13.010
Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm