Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa học năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

5 3.554

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa học năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang là đề kiểm tra đầu năm được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn. Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa có đáp án, là tài liệu hữu ích dành cho các ebn học sinh lớp 8 ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 - Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013 - 2014)

PHÒNG GD&ĐT BẮC QUANG

TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

ĐỀ  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM  2013 - 2014

Môn: Hoá học 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D mà em cho là đúng.

a. Để chỉ 2 nguyên tử hidro ta viết:

A. 2H       B. 2H2      C. 4H         D. 4H2

b. Nguyên tử khối của Ca bằng:

A. 45       B. 40        C. 4,0         D. 35

Câu 2. Điền từ, cụm từ vào chỗ trống để được câu đúng.

Đáng lẽ nói những ........................(1) loại này, những..................(2) loại kia, thì trong khoa học nói .............................(3) hóa học này,.......... ........ ...........................(4) hóa học kia.

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Nguyên tử A nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của A và cho biết A thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Câu 2 (2 điểm)

Làm thế nào để tách muối ăn ra khỏi cát.

Câu 3 (3 diểm)

Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca, 6 Al lần lượt chỉ ý gì?

Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học biểu đạt các ý sau: Ba nguyên tử kali, bảy nguyên tử nitơ.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa học

I. Phần trắc nghiệm.

Câu 1: Ý 1 – a, Ý 2 – b

(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Câu 2: (1), (2): nguyên tử. (3), (4): nguyên tố

(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

II. Phần tự luận

Câu 1.

  • NTK của A bằng 2. 14 = 28 (1 điểm)
  • A là silic. (1 điểm)
  • Kí hiệu hóa học là Si. (1 điểm)

Câu 2:

  • Hòa hỗn hợp vào nước, chất không tan là cát, lọc ta tách được cát. (1 điểm)
  • Đun nóng làm bay hơi nước ta được muối ăn. (1 điểm)

Câu 3:

  • 2 nguyên tử C, 5 nguyên tử O, 3 nguyên tử Ca, 6 nguyên tử Al. (2 điểm)
  • 3 K, 7 N (1 điểm)
Đánh giá bài viết
5 3.554
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm