Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang là đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 8 có đáp án. Đề thi được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 7 lên lớp 8, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2014 - 2015 trường THCS Trần Quốc Toản, Ninh Thuận

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

PHÒNG GD&ĐT BẮC QUANG

TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM 2013 - 2014

Môn: Toán 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép nhân xy(x2+ x -1) là:

A. x3y + x2y + xy B. x3y - x2y - xy

C. x3y - x2y + xy D. x3y + x2y - xy

Câu 2: Biểu thức x3 + 3x2 + 3x + 1 là dạng khai triển của phép tính nào trong các phép tính dưới đây:

A. (x+1)3 B. (3x+1)3 C. (x+3)3 D. (x-1)3.

Câu 3: Tìm x, biết x2 - 25 = 0 ta được:

A. x = 25 B. x = 5 C. x = -5 D. x = 5 và x = -5

Câu 4: Giá trị của x trong hình vẽ sau là:

A. 1000 B. 1200 C. 900 D. 1300

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Làm tính nhân:

a/ x(x2 – 3x) b/ (x + 3)(x2 – 1)

Câu 2: (2 điểm) Tính:

a/ (2x + y)2 b) (2a - b)(2a + b)

Câu 3: (1 điểm) Viết biểu thức x + x2 + 1/4 dưới dạng bình phương của một tổng

Câu 4: (2 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE.

a) Tứ giác BDEC là hình gì? Vì sao?

b) Điểm D và điểm E nằm ở vị trí nào thì DE = 1/2 BC? Vì sao?

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

A

D

B


II/ TỰ LUẬN (8 điểm):

Câu 1

a/ x(x2 – 3x) = x3 – 3x2 (1đ)

b/ (x + 3)(x2 - 1) = x3 + 3x2 – x – 3 (1đ)

Câu 2

a/ (2x + y)2 = 4x2 + 4xy + y2 (1đ)

b/ (2a - b)(2a + b) = 4a2 - b2 (1đ)

Câu 3

x + x2 1/4 = (x + 1/2)2 (1đ)

Câu 4

Vẽ hình và ghi giả thiết + kết luận đúng: (0,5đ)

a/ Vì tam giác ABC cân tại A nên góc B = góc C (1) (0,25đ)

Vì AD = AE (gt) nên tam giác ADE cân tại A → góc D1 = góc E1 (2) (0,25đ)

Từ (1) và (2) suy ra góc B = góc D1 vì ở vị trí đồng vị nên DE // BC (3) (0,25đ)

Từ (1) và (3) suy ra BDEC là hình thang cân (0,25đ)

b/ Khi D và E lần lượt là trung điểm của AB và AC thì DE = 1/2 BC vì khi đó DE là đường trung bình của yam giác ABC. (1,5đ)

Đánh giá bài viết
2 2.416
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm