Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

1 1.772

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Đề thi giúp các bạn học sinh vừa ở lớp 9 lên lớp 10 có thể ôn tập và chuẩn bị sẵng sàng cho chương trình học Sinh học lớp 10. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

SỞ GD – ĐT Tỉnh Cà Mau

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2015 - 2016

Môn: Sinh học - Khối 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Câu 1: Cấp tổ chức sống nào được xem là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống?

A. Bào quan.       B. Tế bào.        C. Mô.           D. Cơ quan.

Câu 2: Cấp tổ chức sống nào được xem là lớn nhất của thế giới sống?

A. Quần xã.        B. Quần thể.      C. Bào quan.     D. Sinh quyển.

Câu 3: Các cấp tổ chức sống có bao nhiêu đặc điểm chung?

A. 2 đặc điểm chung.         B. 3 đặc điểm chung.

C. 4 đặc điểm chung.         D. 5 đặc điểm chung.

Câu 4: "Tổ chức sống ở cấp cao hơn có những ... ... ... mà tổ chức sống cấp thấp hơn không có được."

A. đặc điểm nổi bật             B. đặc tính nổi bật

C. đặc điểm nổi trội             D. đặc tính nổi trội

Câu 5: Trong các giới sinh vật, giới nào trong đó tất cả là những sinh vật nhân sơ?

A. Giới động vật.    B. Giới nấm.      C. Giới khởi sinh.       D. Giới nguyên sinh.

Câu 6: Xắp xếp các đơn vị phân loại của thế giới sinh vật theo trình tự lớn dần:

A. Loài - bộ - chi – họ - lớp – ngành – giới.     B. Loài – chi – họ - bộ - lớp – ngành – giới.

C. Loài – chi – lớp – ngành - họ - bộ – giới.    D. Loài – giới – chi – họ - bộ - lớp – ngành.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1: Trình bày khái niệm giới? (3 điểm)

Câu 2: Cho biết: sự giống và khác nhau giữa sinh vật và vật vô sinh? (4 điểm)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: b

Câu 2: d

Câu 3: b

Câu 4: d

Câu 5: c

Câu 6: b

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1: Giới trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Câu 2: Cả sinh vật và vật vô sinh đều có sự trao đổi với môi trường. Nhưng sinh vật trao đổi với môi trường để tồn tại (sống, sinh trưởng, sinh sản), còn vật vô sinh trao đổi với môi trường để hủy hoại.

Đánh giá bài viết
1 1.772
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm