Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 9 trường THCS Cư Yên, Lương Sơn năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 9 trường THCS Cư Yên, Lương Sơn năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra chất lượng môn Sinh học, giúp các bạn tự kiểm tra cũng như nâng cao trình độ bản thân, ôn tập và hệ thống chương trình môn Sinh lớp 8 hiệu quả, chuẩn bị nền tảng vững chắc khi bước vào lớp 9.

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 năm học 2015 - 2016 huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Long Xuyên, Hải Dương năm học 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG THCS CƯ YÊN
ĐỀ THI KSCL đầu năm
MÔN: SINH HỌC 9
Năm: 2015 - 2016
Thời gian: 45 phút

Câu 1: (1,5 đ) Nêu cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu?

Câu 2: (1,5 đ) Muốn xác định kiểu gen của một cá thể mang tính trạng trội ta làm như thế nào?

Câu 3: (3 đ) Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện là gì? Cho ví dụ.

Câu 4: (4 đ) Ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng thụ phấn với cây cà chua quả vàng. Xác định kiểu gen và kiểu hình ở F2.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 9

Câu 1:

  • Hệ bài tiết nước tiểu gồm: Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái
  • Mỗi thận có hàng triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu
  • Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm Cầu thận, nang cầu thận và ống thận.

Câu 2:

* Ta đem lai phân tích nghĩa là:

Lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn:

  • Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội (AA).
  • Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp (Aa)

Câu 3:

Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập. VD: Đi nắng mặt đỏ gay, vã mồ hôi

Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm. VD: Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe lại trước vạch kẻ.

Câu 4:

Quy ước gen: Gen A quy định tính trạng quả đỏ

Gen a quy định tính trạng quả vàng

Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen: AA

Cây cà chua quả vàng có kiểu gen: aa

Sơ đồ lai:

P: AA x aa

G A a

F1 Aa

F1 x F1 Aa x Aa

G 1/2 A; 1/2 a 1/2 A; 1/2 a

F2:

Tỉ lệ kiều gen: 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa

Tỉ lệ kiểu hình: 3/4 quả đỏ : 1/4 quả vàng

Đánh giá bài viết
1 1.721
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 Xem thêm