Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015 là đề khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 môn Toán có đáp án đi kèm, nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 9 lên lớp 10. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 năm 2012 - 2013 tỉnh Gia Lai

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 lớp 10 trường THPT Văn Quán, Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1

Năm học: 2014 - 2015 

Môn thi: Toán 10

Thời gian: 90 phút 

(Không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: ...............................

Câu I (2,0 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015

Câu II (3,0 điểm). Cho hàm số bậc hai: y = x2 + 2x - 3

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
  2. Từ đồ thị tìm x để y ≥ 0.
  3. Dựa vào đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình: |x2 + 2x - 3| = m.

Câu III (3,0 điểm).

  1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng mình rằng Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015.
  2. Tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, N là các điểm xác định bởi Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015. Chứng minh rằng M, N, G thẳng hàng.

Câu IV. 1 (2,0 điểm). (Dành cho học sinh các lớp 10A1; 10A2; 10A3).

Giải phương trình: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015

Câu IV. 2 (2,0 điểm). (Dành cho học sinh các lớp 10A4 → 10A10).

Cho 3 đường thẳng: d1: y = 2x - 1

d2: y = 2 - x

d3: y = ax + 3

Tìm a để ba đường thẳng trên đồng quy.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015
Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015
Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015

Đánh giá bài viết
1 5.904
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm