Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2016 - 2017 gồm 2 mã đề kiểm tra có đáp án đi kèm. Đây là đề khảo sát đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 10 lên lớp 11. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Quốc Oai, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1

SỞ GD - ĐT TP. CẦN THƠ
Trường THPT Phan Văn Trị
ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Toán lớp 11
(Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề)

I. ĐẠI SỐ (7,0 điểm)

BÀI 1. (1,5 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án

BÀI 2. (1,5 điểm): Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án

BÀI 3. (3,0 điểm): Giải các phương trình lượng giác sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án

BÀI 4. (1,0 điểm): Công ty Apple dự đoán số lượng điện thoại iPhone 7 sẽ được bán ra hàng tháng trong năm đầu tiên sản xuất sẽ là:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án

Trong đó: S là lượng hàng bán được với đơn vị triệu sản phẩm.

t là thời gian các tháng, với t = 1 ứng với tháng Một.

Xác định tháng mà Apple bán được nhiều sản phẩm nhất và công ty bán được bao nhiêu sản phẩm vào tháng đó?

II. HÌNH HỌC (3,0 điểm)

BÀI 5. (3,0 điểm): Trên mặt phẳng Oxy, điểm A(−7, 4), điểm B(0, −1), vectơ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án (1; −3) và đường tròn (C) : (x − 1)2 + (y + 5)2 = 16.

a) Tìm tọa độ điểm A′ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho B là ảnh của C qua phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án.

c) Viết phương trình đường tròn (C′) là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11

Đáp án đề 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.022
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm