Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra đầu năm hay giúp các bạn học sinh mới từ lớp 10 lên lớp 11 ôn tập và củng cố lại kiến thức lại kiến thức Toán lớp 10, chuẩn bị tốt để học sang chương trình lớp 11. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Quốc Oai, Hà Nội năm học 2016 - 2017

SỞ GDĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1


ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 10
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 1.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm