Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra chất lượng đầu năm, giúp các em học sinh lớp 3 hệ thống lại kiến thức đã được học tại lớp 2, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới thành công và hiệu quả.

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Bảo Lộc năm 2015 - 2016

Trường Tiểu học Số 1 Trà Sơn

Lớp: 3...........

Họ và tên:.........................................

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1: Kết quả của phép tính 8 x 5 là:

A. 13 B. 40 C. 48

Câu 2: 1m = .... cm

A. 1 B. 10; C. 100

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Câu 4: Nối mỗi hình với tên gọi của hình đó?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm):

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 832 + 152

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

b/ 548 – 312

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

c/ 68 + 27

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

d/ 736 - 16

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm X:

a/ 95 – X = 42

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

b) X – 24 = 55

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………...

Câu 3: (2 điểm) Có 27 bút chì chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì?

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn đúng mỗi câu được 0,5 điểm. (Từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3: Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Câu 4: Nối đúng mỗi hình với tên gọi được 0,25 điểm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm). Mỗi câu đặt tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Câu 2. (2 điểm) Trình bày và tìm X đúng mỗi phép tính 1 điểm

a/ 95 – X = 42

X = 95 – 42

X = 53

b) X – 24 = 55

X = 55 + 24

X = 79

Câu 3. (2 điểm)

Bài giải:

Số bút chì của mỗi nhóm là: (0.5 điểm)

27 : 3 = 9 (bút chì) (1 điểm)

Đáp số: 9 bút chì (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
1 749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 3 Xem thêm