Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Tả Van, Lào Cai năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường tiểu học Tả Van, Lào Cai năm học 2016 - 2017 có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức sau dịp nghỉ hè lớp 2, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Tả Van, Lào Cai năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 3 trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013

PHÒNG GD &ĐT SA PA

TRƯỜNG TH TẢ VAN

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - Lớp 3

Năm học: 2016 - 2017

Môn: Toán

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Chọn và viết lại kết quả đúng nhất:

Bài 1. Kết quả của phép tính 135 + 452 là.

A. 785 B. 587 C. 875

Bài 2. Phép tính có kết quả bằng 147 là.

A. 5 × 3 + 132 B. 32 : 4 + 106 C. 20 × 3 : 2

Bài 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5dm 30cm = ... cm là:

A. 80 B. 35 C. 530

Bài 4. Có 24 chiếc cốc chia đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc?

A . 8 chiếc B. 6 chiếc C. 4 chiếc

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

37 + 25 76 – 18 517 + 52

Bài 2. Tìm x

x × 3 = 12

x : 4 = 5

Bài 3.

a. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ chấm

205 ... 210 827 ... 800 + 27

475 .. . 467 736 ... 600 + 46

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm =.....cm 1m = ......cm

5dm + 7dm =......dm 12m – 8m =......m

Bài 4: Tính chu vi hình tam giác biết độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó đều bằng 100cm.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Chọn và viết lại được mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Bài 1. B. 587

Bài 2. A. 5 × 3 + 132

Bài 3: C. 530

Bài 4: B. 6 chiếc

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm

Bài 2. (2 điểm)

x × 3 = 12
x = 12 : 3 (0,5 điểm)
x = 4 (0,5 điểm)

x : 4 = 5
x = 5 × 4 (0,5 điểm)
x = 20 (0,5 điểm)

Bài 3.

a. (1 điểm)

205 < 210 0,25 điểm 827 = 800 + 27 0,25 điểm

475 > 467 0,25 điểm 736 > 600 + 46 0,25 điểm

b. (1 điểm)

1dm = 10 cm (0,25 điểm)

5dm + 7dm = 12dm (0,25 điểm)

1m = 100 cm (0,25 điểm)

12m – 8m = 4m (0,25 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

Bài giải

Chu vi của hình tam giác là: 0,25 điểm

100 + 100 + 100 = 300 (cm) 0,5 điểm

Đáp số: 300cm 0,25 điểm

Đánh giá bài viết
1 651
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 3 Xem thêm