Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Thanh Tân, Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Thanh Tân, Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới lên lớp 3, để có phương hướng dạy học thích hợp trong năm học mới. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp các em tự luyện tập và đánh giá kết quả dễ dàng hơn. Chúc các em học tốt.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán năm 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Thanh Tân, Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

Họ tên:................................................

Lớp: ...................................................

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2014 - 2015

Toán 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (4đ):

1/ Số bé nhất trong các số sau là:

a. 362 b. 256 c. 168 d. 205

2/ Số liền trước của số 300 là:

a. 299 b. 301 c. 200 d. 400

3/ Số liền sau của số 500 là:

a. 400 b. 501 c. 600 d. 499

4/ Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a. 192, 200, 199, 250 b. 250, 199, 200, 192

c. 250, 200, 192, 199 d. 250, 200, 199, 192

5/ Số 144 đọc là:

a. Mười bốn bốn b. Một trăm bốn mươi bốn

c. Một bốn mươi bốn d. Một bốn bốn

6/ 80 : 2 =….?

a. 4 b. 40 c. 400 d. 200

7/ 30 x 3 =….?

a. 90 b. 900 c. 100 d. 600

8/ Kết quả của phép tính : 2 x 2 + 20 là:

a. 44 b. 82 c. 28 d. 24

II. Bài tập: (6đ)

1/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

425 + 361 968 - 503 5 x 3 18 : 3

2/ Bài toán: (2 điểm) Lớp 3A có 27 học sinh. Lớp 3B có 16 học sinh. Hỏi lớp 3A có nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu học sinh?

3/ Vẽ 1 hình vuông, 1 hình tam giác (2 điểm)

Đáp án đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 3

1/ Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

c

a

b

d

b

b

a

d

2/ Bài tập:

Câu 1: Mỗi bài đúng 0,5 điểm

Câu 2: Đúng lời giải và phép tính được 2 điểm

Câu 3: Vẽ đúng 1 hình được 1 điểm

Đánh giá bài viết
1 1.076
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 3 Xem thêm