Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi có kèm theo đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 3 lên lớp 4, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả.

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trường tiểu học Xuân Tân năm 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015

Trường: TH Huỳnh Việt Thanh

Họ và tên:…………….............

Lớp: 4 …..

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2014-2015

Môn: TOÁN

Thời gian:

Bài 1: Viết số thích hợp vào tia số sau

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015

Bài 2:

a. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 65 371; 75 631; 56 731; 67 351

.....................................................................................................................

b. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 82 697; 62 978; 92 678; 79 862

....................................................................................................................

Bài 3: Điền dấu >, <, =

4 327 ...... 3 742 28 676 ....... 28 676

5 870 ...... 5 890 97 321 ....... 97 400

65 300 ..... 9 530 100 000 ...... 99 999

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a/ 28439 + 34256

...............................
...............................
...............................

b/ 91752 - 6328

...............................
...............................
...............................

c/ 12041 x 6

...............................
...............................
...............................

d/ 7847 : 7

...............................
...............................
...............................

Câu 5: Tính giá trị biểu thức

3257 + 4659 – 1300

...............................
...............................
...............................

64575 - 1021 x 5

...............................
...............................
...............................

Câu 6: Tìm y

y + 875 = 9936 y x 2 = 4826

.........................................................................................
.........................................................................................

Câu 7: Tính chu vi hình tứ giác sau

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015

Bài 8: Một đội công nhân trong 4 ngày sửa được 580 m đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường? (Biết số mét đường làm được trong mỗi ngày là như nhau).

Giải:
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4

Bài 1: (20 điểm) Viết số đúng ở mỗi tia số đạt 5 điểm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An năm học 2014 - 2015

Bài 2: (20 điểm)

a. (10 điểm) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 56 731; 65 371; 67 351; 75 631

b. (10 điểm) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 92 678; 82 697; 79 862; 62 978

Bài 3: (30 điểm) mỗi bài điền đúng đạt 5 điểm

4 327 > 3 742 28 676 = 28 676

5 870 < 5 890 97 321 < 97 400

65 300 > 9 530 100 000 > 99 999

Bài 4: (20 điểm) mỗi bài tính đúng đạt 5 điểm

a/ 62 695 b/ 85 424

c/ 72 246 d/ 1121

Câu 5: (10 điểm) Tính giá trị biểu thức

3257 + 4659 – 1300

= 7916 – 1300

= 6616

64575 - 1021 x 5

= 64575 – 5105

= 59470

Câu 6: (10 điểm) Tìm y

y + 875 = 9936

y = 9936 – 875

y = 9061

y x 2 = 4826

y = 4826 : 2

y = 2413

Câu 7: (10 điểm)

Bài giải

Chu vi hình tứ giác ABCD là: (2,5 điểm)

6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm) (5 điểm)

Đáp số: 17 cm (2,5 điểm)

Bài 8: (30 điểm)

Bài giải

Trong 1 ngày sửa được số mét đường là: (4 điểm)

580 : 4 = 145 (m) (10 điểm)

Trong 7 ngày sửa được số mét đường là: (4 điểm)

145 x 7 = 1015 (m) (10 điểm)

Đáp số: 1015 m đường. (2 điểm)

Đánh giá bài viết
1 534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm