Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Bình Nhân, Tuyên Quang năm 2015 - 2016

7 3.142

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 trường THCS Bình Nhân, Tuyên Quang năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn. Đề thi bao gồm đề kiểm tra đầu năm môn Toán, có đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 6 lên lớp 7, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Liêm Phong, Thanh Liêm năm 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi, Nghệ An năm 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS BÌNH NHÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN - LỚP: 7
NĂM HỌC: 2015 – 2016
(Thời gian 60' không kể chép đề)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể):

Đề thi KSCL môn Toán lớp 7

Bài 2: (3 điểm)

a) Tìm x biết – 52+2/3 x = -46

b) Tính tổng: Đề thi KSCL môn Toán lớp 7

Bài 3: (2 điểm)

Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 4: (3 điểm) Cho góc bẹt xOy vẽ tia Oz sao cho ∠yOz= 60O.

a) Tính ∠zOx

b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của ∠xOz và ∠zOy. Hỏi hai góc zOm và zOn có phụ nhau không? Tại sao?

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi KSCL môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi KSCL môn Toán lớp 7

Bài 3:

a/ Số học sinh giỏi của lớp: 40 .1/5 = 8 (học sinh) (0,5đ)

Số học sinh trung bình của lớp: (40 – 8) . 3/8 = 12 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp: 40 – (8 + 12) = 20 (học sinh) (0,5đ)

b/ Tỉ số % của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp: (0,5đ)

12.100/40%=30% (số học sinh cả lớp) (0,5đ)

Đáp án đề thi KSCL môn Toán lớp 7

Đánh giá bài viết
7 3.142
Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm