Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 trường THCS Cẩm Hoàng, Hải Dương năm 2015 - 2016

3 2.398

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 trường THCS Cẩm Hoàng, Hải Dương năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các bạn. Đề thi bao gồm đề kiểm tra đầu năm môn Toán, có đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh từ lớp 8 lên lớp 9, giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Ngữ văn năm 2015 - 2016 trường THCS Thọ Nghiệp, Nam Định

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2014-2015 trường THCS Lê Hồng Phong, Đắk Lắk

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Quảng Minh, Ba Đồn năm 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS CẨM HOÀNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) 7x – 6 = 15

b) x(x – 2015) + 2(x – 2015) = 0

Đề thi KSCL môn Toán lớp 9

Câu 2 (1,5 điểm).

a) Giải bất phương trình: Đề thi KSCL môn Toán lớp 9

b) Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: |3x – 2| + 4 = 9.

Câu 3 (2,0 điểm). Hai hộp có tất cả 90 viên kẹo. Sau khi chuyển 8 viên kẹo từ hộp A sang hộp B thì số kẹo trong hộp A bằng 4/5 số kẹo trong hộp B. Hỏi lúc đầu mỗi hộp chứa bao nhiêu viên kẹo ?

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, hai đường cao BD và CE của tam giác cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a) AB. AE = AC. AD;

b) Góc AED = góc ACB;

c) BH.BD + CH.CE =BC2

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Đề thi KSCL môn Toán lớp 9

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9

Đề thi KSCL môn Toán lớp 9

Đề thi KSCL môn Toán lớp 9

Đánh giá bài viết
3 2.398
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 Xem thêm