Đề thi khảo sát chất lượng hè môn Toán lớp 8 năm 2015

Đề thi khảo sát chất lượng hè môn Toán lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng hè môn Toán lớp 8 năm 2015 là đề thi hay dành cho các em học sinh lớp 8. Các em có thể luyện tập ở trên lớp hoặc ở nhà, nhằm ôn tập lại kiến thức sau dịp nghỉ hè. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8

50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÈ 2015
Năm học: 2015 – 2016
Môn: Toán 8 (Thời gian: 60 phút)

Câu 1 (2,0 điểm)

Tính giá trị của biểu thức P = x2 + y2 – 2xy tại x = -1; y = 2

Câu 2 (2,0 điểm)

Tìm x biết:

a) 9 - 9/10 . x = 0 b) 2(x – 1) – ( x + 3 ) – 2000 = 0

Câu 3 (2,5 điểm)

Cho hai đa thức: A(x) = 3x4 - 5x3 + 2x2 + x – 5 và B(x) = - 3x4 + 5x3 – x2 + x + 5

a. Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x)

b. Chứng tỏ C(x) = A(x) + B(x) không thể nhận giá trị bằng 2014 với mọi x nguyên

Câu 4 (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD. Gọi I và K lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ B và C xuống AD, N là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AC.

a. Chứng minh rằng BK = CI và BK // CI

b. So sánh KN và MC

c. Hỏi tam giác ABC có thêm điều kiện gì để AI = IM = MK = KD

Câu 5 (1,0 điểm)

Cho đa thức f(x) có bậc 2 thoả mãn: f(0) = 2010; f(1) – f(0) = 1; f (-1) – f(1) = 1.

a. Chứng minh rằng f(2) = 2015

b. Tìm số chính phương m để f(2m) – f(2) – f(0) = 5m2 – 3m – 1

(Biết "số chính phương là bình phương của một số nguyên")

Đánh giá bài viết
4 2.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 8 Xem thêm