Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường THCS Lâm Thao

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7

Mời các em cùng tham khảo Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 trường THCS Lâm Thao. VnDoc đã thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn thi học kỳ đạt kết quả tốt. Sau đây mời các em làm bài.

Để kiểm tra khảo sát môn Toán lớp 7

Câu 3 (2 điểm): Lúc 6 giờ, một xe tải và một xe máy cùng xuất phát từ A để đến B. Vận tốc xe tải là 50 km/h, vận tốc xe máy là 30 km/h. Sau đó 2 giờ, một xe con cũng đi từ A để đến B với vận tốc 60 km/h. Đến mấy giờ thì xe con ở chính giữa xe máy và xe tải.

Câu 4 (3 điểm): Cho hai tia Oy, Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 400 góc xOz = 1200

a) Tính góc yOz

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc yOz.

Tính góc mOn.

c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Om. Hỏi tia Oz có phải là tia phân giác của góc tOy không. Vì sao?

Câu 5 (1 điểm): Tìm ba số tự nhiên khác nhau có tổng các nghịch đảo của chúng bằng một số tự nhiên.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7

 Câu

Đáp án 

Thang điểm

 

1

Để kiểm tra khảo sát môn Toán lớp 7

Mỗi câu đúng cho

0,5 điểm

 

 

 

2

Để kiểm tra khảo sát môn Toán lớp 7

Mỗi câu

1,0 điểm

 

3

Lúc 8 giờ, xe máy ở vị trí C, xe tải ở vị trí D (hình vẽ). Gọi M là trung điểm của CD.

 Để kiểm tra khảo sát môn Toán lớp 7

Quãng đường CD dài là: 30.2 = 60 (km)

Quãng đường AD dài là: 50.2 = 100 (km)

Quãng đường AM dài là: 60 + (100 - 60) : 2 = 80 (km)

Giả sử có một xe thứ tư khởi hành từ M lúc 8 giờ, đi về phía B với vận tốc (30 + 50) : 2 = 40 (km/h) thì xe thứ tư luôn ở chính giữa xe máy và xe tải.

Thời gian để xe con đuổi kịp xe thứ 4 là: 80 : (60 - 40) = 4 (giờ)

Xe con gặp xe thứ tư lúc: 8 + 4 = 12 (giờ).

Vậy lúc 12 giờ thì xe con ở chính giữa xe máy và xe tải

Lập luận chặt chẽ, đáp số đúng cho 2,0 điểm

 

4

Để kiểm tra khảo sát môn Toán lớp 7

a) góc yOz = 800.

b) góc mOn = 600.

c) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot và góc yOz = góc zOt = 800

nên tia Oz là tia phân giác của góc tOy.

Mỗi câu đúng, lập luận chặt chẽ cho

1,0 điểm

 

5

Để kiểm tra khảo sát môn Toán lớp 7

1,0 điểm

Đánh giá bài viết
4 5.523
Toán lớp 7 Xem thêm