Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 4)

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 4), nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Cho a và b lần lượt là số hạng thứ nhất và thứ năm của một cấp số cộng có công sai d ≠0. Giá trị của log2 (a - b/d) bằng?

A. log2 5.

B. 2.

C. 3.

D. log2 9.

Câu 2: Hàm số y = x2 +1 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-1;1).

B. (-oo; +oo).

C. (0; +oo).

D. (-oo;0).

Câu 3: Cho loga x = 2, logb x = 3 với a, b là các số thực lớn hơn 1. Tính P = log a/b2 x.

A. P = -6.

B. P = 1/6

C. P =- 1/6

D. P = 6.

Câu 4: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 6 mặt phẳng

B. 3 mặt phẳng

C. 9 mặt phẳng

D. 4 mặt phẳng.

Câu 5: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món ăn, 1 loại quả tráng miệng trong 4 loại quả tráng miệng và 1 nước uống trong 3 loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

A. 75

B. 12

C. 60

D. 3

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm