Đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2013-2014 trường Tiểu học Duy Trung, Quảng Nam

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt

Đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2013-2014 trường Tiểu học Duy Trung, Quảng Nam là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 hay, giúp các bạn học sinh tự ôn tập kiến thức, làm quen và thử sức với dạng đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2013-2014 trường Tiểu học Duy Trung, Quảng Nam

Trường Tiểu học Duy Trung

Họ và tên:................................

Lớp:.....................................

Thứ ngày tháng 4 năm 2014
KHẢO SÁT HSG LỚP 1
Năm học: 2013-2014
Môn: TIẾNG VIỆT
Thời gian: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm):

a. Tìm 3 tiếng có chứa vần oăt

b. Đặt một câu có tiếng chứa vần oăt vừa tìm (có 10 chữ trở lên nhé!)

Câu 2 (1,5 điểm): Chọn vần để điền vào chỗ chấm (....) cho thích hợp

Tiếng xoong nồi va chạm vào kêu l....... x.........

Mới vừa tối, mấy chú gà đã ch..... lên chuồng nằm.

Tiếng hót dìu d... của chim họa mi vang vọng khắp không gian.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy viết tên của trường em đang học và tên của thầy Hiệu trưởng.

Câu 4 (1 điểm): Nói về những cây hoa mà em yêu thích

M: Em rất thích hoa hồng. Hoa hồng có nhiều cánh. Cánh hoa đỏ rực.

Câu 5 (2 điểm) Viết câu chứa tiếng có vần sau :

Câu 6 (2,5 điểm): Em nhớ và viết lại 4 dòng thơ bất kì mà em đã học thuộc

Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1: (2 điểm)

a) Tìm đúng 1 tiếng được 0,25đ; 2 tiếng 0,5đ, đúng cả 3 tiếng 1đ

b) Đặt đúng câu được 0,5đ, biết ghi chữ hoa đầu câu được 0,25đ, viết dấu chấm ở cuối câu được 0,25đ.

Câu 2: (1,5 điểm): Điền đúng mỗi vần ở mỗi câu được 0,5đ (oang; ui; ăt)

Câu 3: (1 điểm): Trường Tiểu học Duy Trung (0,5đ) – Huỳnh Văn Tâm (0,5đ)

Câu 4: (1 điểm): Viết đúng theo mẫu mỗi ý được 0,25đ; đúng hoàn toàn ghi điểm tối đa

Câu 5: (2 điểm) Viết đúng mỗi câu được 0,5đ, chú ý ghi hoa và dấu câu, nếu không ghi đúng 2 nội dung này thì chỉ được ½ số điểm

Câu 6: (2,5 điểm): Cứ sai mỗi lỗi trừ 0,5đ; trừ đến 0 điểm

Đánh giá bài viết
1 15.915
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm