Đề thi khảo sát môn Vật Lý lớp 12 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh (Lần 2)

2 2.280

Ôn thi THPT Quốc gia 2016: Đề thi khảo sát môn Vật Lý lớp 12

Đề thi khảo sát môn Vật Lý lớp 12 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh (Lần 2) gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập kiến thức môn Lý lớp 12 và là tài liệu luyện thi Đại học, Cao đẳng, ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Lý. Mời các bạn tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý

Tuyển tập 20 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀM LONG

Đề gồm 5 trang,

50 câu trắc nghiệm

ĐỀ KHẢO SÁT LẦN II NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 6cos(20πt) cm. Xác định chu kỳ, tần số dao động của chất điểm.

A. f =10Hz; T= 0,1s                B. f =1Hz; T= 1s
C. f =100Hz; T= 0,01s              D. f =5Hz; T= 0,2s

Câu 2. Trong dao động điều hòa li độ x, vận tốc v, gia tốc a biến thiên điều hoà theo thời gian nhưng có cùng:

A. Pha ban đầu.                   B. Pha dao động.
C. Biên độ dao động.               D. Chu kì và tần số dao động.

Câu 3. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:

A. với tần số bằng tần số dao động riêng
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng

Câu 4. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là:

A. 0,2 s          B. 0,6 s         C. 0,4 s           D. 0,8 s

Câu 5. Một con lắc lò xo gồm một quả cầu m = 100g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 2cos(10πt - π/3)cm. Lấy π2 = 10. Độ lớn lực hồi phục cực đại là:

A. 4N           B. 6N          C. 2N             D. 1N

Câu 6. Vật nặng dao động điều hòa với ω = 10√5 rad/s. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x = 2cm với vận tốc v = 20√15 cm/s. Phương trình dao động của vật là:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn lý có đáp án

Câu 7. Tại 1 nơi, chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

A. gia tốc trọng trường           B. căn bậc hai gia tốc trọng trường
C. chiều dài con lắc             D. căn bậc hai chiều dài con lắc

Câu 8. Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos100t (cm) và x2 = 3cos(100t + π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là:

A. 5cm          B. 3,5cm       C. 1cm            D. 7cm

Câu 9. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chiều dài của quỹ đạo là 20,0cm. Biết lò xo có độ cứng 200N/m. Cơ năng của con lắc là:

A. 2,5J          B. 2,0J         C. 1,5J            D. 1,0J

Câu 10. Một con lắc lò xo khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với biên độ A. Năng lượng dao động của nó là:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn lý có đáp án

Đáp án đề thi KSCL môn Vật lý lớp 12

1. A

2. D

3. A

4. C

5. C

6. C

7. D

8. A

9. B

10. B

11. B

12. B

13. A

14 .B

15. D

16. C

17. B

18. B

19. A

20. C

21. B

22. A

23. C

24. D

25. A

26. C

27. B

28. D

29. C

30. B

31. D

32. A

33. D

34. A

35. B

36. C

37. B

38. B

39. B

40. C

41. B

42. B

43. D

44. D

45. A

46. B

47. D

48. D

49. D

50. C

Đánh giá bài viết
2 2.280
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm