Đề thi KSCL lớp 10 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1)

1 50
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
ĐỀ 101
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 - 2020 - MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút (đề thi gồm 10 câu)
Câu 1 (1 điểm).
a. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(I) Hãy đi nhanh lên! (II) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
(III)
5 4 7 15+ + =
. (IV) Năm
2018
là năm nhuận.
b. Cho tập hợp
2
4 0B x x
. Liệt kê các phần tử của B.
Câu 2 (1 điểm).
a. Cho hai tập hợp
1;2;3;4;5 ; 2;4;6;8A B
. Tìm
, .A B A B
b. Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông. Biết rằng 20 em biết chơi đá
cầu, 23 em biết chơi cầu lông, 9 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A bao nhiêu học sinh chỉ biết
chơi đá cầu? Sĩ số lớp là bao nhiêu?
Câu 3 (1 điểm).
a. Cho hai tập hợp
3;2A
. Tìm các tập hợp
A B
\B A
.
b. Tìm m để
( ( )
1; 2;m
ù
û
.
Câu 4 (1 điểm).
a. Tìm tập xác định hàm số
3 2y x
.
b. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số
3
3 .y x x
Câu 5 (1 điểm).
a. Cho đường thẳng
:d y ax b
. Đường thẳng
d
song song với đường thẳng
' : 2 3d y x
và đi qua điểm
1; 1A
. Tính
a b
.
b. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
thuộc đoạn
[ ]
2017;2017-
để hàm số
( )
2 4 2 3y m x m= - + +
nghịch biến trên
.¡
Câu 6 (1 điểm). Giải phương trình
2
2 1 3
5 0
4 2
x x
x x
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7 (1 điểm). Cho phương trình
2
( 2) 3 0x m x
(
m
tham số). Chứng minh phương
trình luôn hai nghiệm phân biệt
1
x
;
2
x
với mọi
m
. m
m
để các nghiệm đó thỏa mãn hệ
thức
2 2
1 1 2 2
2018 2018x x x x
.
Câu 8 (1 điểm). Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
, đường cao
AH
( với
H
thuộc cạnh
BC
).
Biết
8 , 10AC cm BC cm
. Tính độ dài các đoạn thẳng
, ,AB BH CH
AH
.
Câu 9 (1 điểm).
a. Cho tam giác
DEF
. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác
0
) có điểm đầu điểm cuối
lấy từ các điểm
, ,D E F
?
b. Tính
AB BC CD EA ED+ + + -
uuur uuur uuur uuur uuur
.
Câu 10 (1 điểm). Cho hình vuông
ABCD
cạnh
a
, tâm
O
. Tính độ dài của các vectơ
, ,AB AC OA OB+
uuur uuur uuur uuur
.
---------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
ĐỀ 101
ĐÁP ÁN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: TOÁN 10
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
a.
3
.
0,5
b.
2
2
4 0
2
x
x
x
.
0,25
2;2B  
.
0,25
Câu 2
a.
2;4A B
.
0,25
1;2;3;4;5;6;8A B
.
0,25
b. Lớp 10A có số học sinh chỉ biết chơi đá cầu là
20 9 11
(học sinh).
0,25
Sĩ số của lớp là
20 23 9 34
(học sinh).
0,25
Câu 3
a.
1;2A B  
.
0,25
\ 2;B A 
.
0,25
b. Để
( ( )
1; 2; m
ù
Ç
û
+ ¥
thì
2m >
.
0,5
Câu 4
a. Hàm số xác định
3
3 2 0
2
x x
.
0,25
Vậy tập xác định
3
;
2
D

.
0,25
b. Tập xác định D =
.
x D x D
.
0,25
3
3
3 3 .
x x
y x x x x y
Vậy hàm số là hàm số lẻ.
0,25

Đề thi KSCL lớp 10 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm 2019

Đề thi KSCL lớp 10 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1) do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra KSCL môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi KSCL lớp 10 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1) được VnDoc chia sẻ kèm lời giải giúp các bạn học sinh ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài Đề thi KSCL lớp 10 môn Toán trường THPT Đồng Đậu năm học 2019 - 2020 (lần 1), VnDoc còn mang đến bộ kiến thức lý thuyết kèm bài tập đầy đủ các môn Địa lý 10, Toán 10, Tiếng Anh 10,.... hay bạn có thể tham khảo thêm về Soạn bài 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, .....

Đánh giá bài viết
1 50
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm