Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học giúp các em học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

II. Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

III. Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

IV. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

V. Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án

ĐÁP ÁN

I. Khoanh tròn các từ phù hợp

1. Mango 2. yoghurt 3. tiger 4. star

II. Viết các từ phù hợp

1. Jog 2. fox 3. monkey 4. cat 5. goat

III. Điền một chữ cái còn thiếu

1. Window 2. horse 3. wash 4. pencil 5. run

IV. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. B cake 2. A. Driver 3. A. watering 4. A. Jump 5. A. one 6. B. duck

V. Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp

1. Lion 2. bin 3. dolphin 4. mother 5. zoo

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.725
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm