Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 năm học 2018 - 2019 trường Tiểu học Quang Trung

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1. LISTENING( 3PTS)
Question 1. Listen and match. (1pt)
A. B. C. D. E.
Question 2. Listen and tick. (1pt)
0
1
2
0
1
2
3
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
4
Question 3:Listen and tick () or cross (x). (1pt)
0. My funny ___________.
2. Can you see the ______?
3 . Look at the________.
PART 2. READING AND WRITING (5PTS)
Question 4. Look and put a tick (
) in the box. (1pt) 1. 2.
3. 4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 5: What is it? Read and circle. (1pt)
0. 1. 2. 3. 4.
Question 6: Trace and match.(1pt)
horse
hippo
mouse
moon
Kitten
fish
lion
jam

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có file nghe và đáp án

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 trường Tiểu học Quang Trung năm học 2018 - 2019 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 năm học 2018 - 2019 trường Tiểu học Quang Trung. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.645
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm