Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

2 834

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Vật lý để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đáp án đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý Sở GD&ĐT Hà Nội

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

D

D

A

A

A

D

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

B

C

C

B

D

D

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

C

C

C

B

C

D

D

A

B

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

A

D

A

B

C

A

A

D

A

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Thi vào lớp 10, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
2 834
Thi vào lớp 10 môn Vật lý Xem thêm