Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hậu Giang, Quận 6 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10.
Năm học : 2019 – 2020
Môn: Toán
Thời gian: 120 phút.
Bài 1: (1,5đ) Cho parabol (P) : y = ax
2
đồ thị đi qua điểm A(-2; -1)
a) Xác định hệ số a rồi v đồ thị của hàm số vừa tìm được.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng y =
2
2
x
Bài 2: (1đ) Cho phương trình
2
1 2
2 0
3 3
x x
2 nghiệm
1 2
;x x
.
Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức :
2 2
1 2 2 1
. .x x x x
Bài 3: (0,75đ) Dân số Việt Nam tính đến ngày 01/01/2017 94 triệu người, dự kiến
đến 01/01/2018 tăng thêm 1 050 000 người.
a) Tính tỉ lệ phần trăm dự kiến tăng dân số trong một năm của dân Việt Nam ( làm
tròn 2 chữ số thập phân).
b) Cho biết sự tăng dân số theo ước tính cho bởi công thức: S = A.(1 + r)
n
, trong đó
A số dân của năm làm mốc tính, S số dân sau n năm, r tỉ lệ tăng dân số dự
kiến hàng năm.
Hãy dự kiến đến 01/01/2020 dân số nước Việt Nam bao nhiêu người? ( Làm tròn
đến hàng đơn vị).
Bài 4: ( 0,75đ) Một hộp phomai con cười gồm 8 miếng, độ dày mỗi miếng
20mm, nếu xếp chúng lại trên 1 đĩa thì thành hình trụ đường kính 100mm.
a) Tính thể tích của 8 miếng phô mai.
b) Biết khối lượng của mỗi miếng phô mai 15g, hãy tính khối lượng riêng của nó?
(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
( Biết khối lượng riêng của vật cho bởi công thức
P
d
V
,
trong đó trọng lượng riêng
của vật P = 9,8.m, đơn vị N,với m khối lượng vật đơn vị kg; V thể tích vật, đơn
vị m
3
; d đơn vị N/m
3
).
Bài 5: (1đ) Để giúp các bạn trẻ “khởi nghiệp”, ngân hàng cho vay vốn ưu đãi với lãi
suất 5% /năm. Một nhóm bạn trẻ vay 100 triệu đồng làm vốn kinh doanh hàng tiểu thủ
công mỹ nghệ.
a) Hỏi sau một năm các bạn trẻ phải trả cho ngân hàng cả vốn lẫn lãi bao nhiêu ?
b) Các bạn trẻ kinh doanh hai đợt trong năm, đợt 1 sau khi trừ các chi phí thấy lãi
được 18% so với vốn bỏ ra nên dồn cả vốn lẫn lãi để kinh doanh tiếp đợt 2, cuối
đợt 2 trừ các chi phí thấy lãi 20% so với vốn đợt 2 bỏ ra. Hỏi sau 2 đợt kinh doanh,
trả hết nợ ngân hàng, các bạn trẻ còn lãi được bao nhiêu tiền?
Bài 6: (1đ) Trong bài kiểm tra môn Toán của lớp 9A, gồm 3 tổ I, II, III, điểm trung
bình của học sinh các t được thống bảng sau:
Tổ
I
II III
Điểm trung bình
9,1
8,6
Biết tổ I gồm 8 học sinh.
a) Tính số học sinh của tổ II t III
b) Hãy xác định điểm trung bình của cả lớp.
Bài 7: (1đ) Tiền vốn lãi bán hàng của một cửa hàng kinh
doanh 6 tháng đầu năm được biểu thị bằng đường thẳng AB,
với vốn ban đầu 15 triệu đồng.
a) Viết phương trình đường thẳng trên.
b) Hãy tính tiền vốn lãi tháng tư.
Bài 8: (3đ) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn
đường kính AD. Gọi M điểm thuộc cung nhỏ AB ( M khác A B).
a) Chứng minh MD đường phân giác của góc BMC
b) Cho AD = 2R. Tính diện tích t giác ABDC theo R.
c) Gọi K giao điểm của AB MD, H giao điểm của AD MC. Chứng minh
AM, BD, HK đồng qui.
----HẾT----
B
A
y triêu dong
x tháng
O
1
2
3
4
5
6
5
10
15
20
25
30
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN:
Bài 1
a)
1
4
Vẽ đồ thị đúng
b) (2;-1) (-4; -4)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Bài 2
1 2
1 2
6
. 2
x x
x x
2 2
1 2 2 1 1 2 1 2
. . . ( ) 12x x x x x x x x
=
0,5đ
0,5đ
Bài 3
a)
1,05
.100% 1,11702% 1,12%
94
b)
3
94.(1 1,12%) 97193906S
(người)
0,5đ
0,25đ
Bài 4:
a) V = S.h =
.R
2
.h
3,14.50
2
.20 = 0,000157m
3
.
b)
3
1
9,8.0,015.8
7490 /
0,000157
P
d N m
V
0,5đ
0,25đ
Bài 5
a) 105 triệu đồng
b) 36,6 triệu đồng
0,5đ
0,5đ
Bài 6
a) Số học sinh tổ II: 10 hs ; tổ III: 8 hs
b) Điểm trung bình cả lớp :
8,8 đ
0,5đ
0,5đ
Bài 7
a) y = 2x + 15
b) 23 triệu đồng
0,5đ
0,5đ
Bài 8
a) AB = AC
cung AB bằng cung AC
AD đường kính
cung BD bằng cung DC
góc BMD bằng góc DMC
đpcm.
B
D
O
A
C
M
b)
BDA vuông tại B, góc
BAD bằng 30
0
.
AB = AD.cos30
0
=
3
R
BD = AD.sin30
0
= R
2
1 3
.
2 2
ABD
S AB BD R
(đvdt)
ABD = ACD
Nên
2
2. 3
ABDC ABD
S S R
(đvdt)
B
D
O
A
C
M

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hậu Giang năm 2019

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hậu Giang, Quận 6 năm học 2019 - 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hậu Giang, Quận 6 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 840
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm