Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2015 trường THPT Triệu Sơn I

Đáp án Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2015

Đáp án Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2015

Cập nhật đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia năm 2015

Đề thi thử Sinh

Đề thi thử môn Sinh 2015 trường THPT Triệu Sơn I là tài liệu tham khảo dành cho các bạn đang ôn thi môn Sinh học mà VnDoc.com gửi đến các bạn. Đề thi thử môn Sinh 2015 gồm 2 phần: Câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm và Lời giải chi tiết từng câu hỏi ở cuối đề thi thử. Đây là tài liệu luyện thi đại học môn Sinh hay dành cho các bạn.

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP
THPT
QUỐC GIAVÀ ĐẠI HỌC LẦN I
NĂM HỌC 2014- 2015

Môn: SINH HỌC, khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 975

Họ, tên thí sinh: ..................................................................................................................................

Số báo danh:......................................................................................................................................

Phòng thi ………………....................................................................................................................

Câu 1: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp

A.nuôi cấy hạt phấn, lai xôma. B. cấy truyền phôi.

C. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. D. nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo.

DeThiThuDaiHoc.com 2. Có 2 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddXEY tiến hành giảm phân hình thành các tinh trùng biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường không xảy ra hoán vị gen và không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể. Tính theo lý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu:

A. 16 B. 8 C. 6 D. 4

Câu 3.Cho các thông tin sau đây :

(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (1) và (4). B. (2) và (4). C. (2) và (3). D. (3) và (4).

DeThiThuDaiHoc.com 4. Ở loài đậu thơm, sự có mặt của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa trắng.Tính trạng màu hoa là kết quả của hiện tượng

A. tác động át chế B. tác động bổ trợ

C. trội không hoàn toàn D. tác động cộng gộp

DeThiThuDaiHoc.com 5: Ở người, nếu có 2 gen trội GG thì khả năng chuyển hoá rượu (C2H5OH) thành anđehit rồi sau đó anđehit chuyển hoá thành muối axêtat một cách triệt để. Người có kiểu gen Gg thì khả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat kém hơn một chút. Cả 2 kiểu gen GG, và Gg đều biểu hiện kiểu hình mặt không đỏ khi uống rượu vì sản phẩm chuyển hoá cuối axetat tương đối vô hại. Còn người có kiểu gen gg thì khả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat hầu như không có, mà anđehit là một chất độc nhất trong 3 chất nói trên, vì vậy những người này uống rượu thường bị đỏ mặt và ói mửa. Giả sử quần thể người Việt Nam có 36% dân số uống rượu mặt đỏ. Một cặp vợ chồng của quần thể này uống rượu mặt không đỏ sinh được 2 con trai. Tính xác suất để cả 2 đứa uống rượu mặt không đỏ?

A. 0,7385 B. 0,75 C. 0,1846 D. 0,8593.

DeThiThuDaiHoc.com 6: Ba gen E, D, G nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng khác nhau. Trong đó gen E có 3 alen, gen D có 4 alen, gen G có 5 alen. Tính số kiểu gen có gen dị hợp tối đa có thể có trong quần thể ?

A. 900 B. 840 C. 180 D. 60

Đánh giá bài viết
15 16.606
Luyện thi đại học khối B Xem thêm