Đề thi thử học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH
M 2019 - 2020
I. VOCABULARY
A. Look and match.
No.
Words
Opt.
Phrases
1
Do
A
my teeth
2
Brush
B
to speak English fluently
3
Practice
C
an English boy
4
See
D
morning exercise
5
Want
E
speaking English
B. Mark the sentence stress. C.
1. The Dance Day will be at my school yard next Sunday.
2. I brush my teeth at six fifteen.
3. Where will you be on your next summer vacation?
4. I write diary in English every day.
5. My mother is gentle and smart.
II. SENTENCE PATTERNS
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Look and match.
No.
Questions
Opt.
1
How many lessons do you have
on Monday?
A
2
Why do you want to go to Ha
Long Bay?
B
3
How often do you have Maths?
C
4
When will the trip be?
D
5
How will you get there?
E
B. Use word cues to make correct sentences.
1.What/ her/ address/? It/ 78/ Quang Trung Street/.
.........................................................................................................................
2.Mother/ always/ get up early/ morning/.
.........................................................................................................................
3.Where/ you/ go/ last week/?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.........................................................................................................................
4.How/ Lan/ learn/ English/?
.........................................................................................................................
5.What/ Hoa/ read/ now/? She/ read/ her new book/.
.........................................................................................................................
III. LISTENING
A. Listen and circle a or b.
1.What is Linh’s hometown like?
A. Pretty
B. Noisy
2.How many lessons does Linh have today?
A. Four
B. Three
3.What is Linh reading?
A. Her new book.
B. Her favourite book.
4.When will the Book Day be?
A. At the school yard.
B. Next Moday.
5.Did she go to her friend’s birthday party?

Đáp ứng nhu cầu luyện thi học sinh giỏi của các em học sinh lớp 5, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 các môn học khác nhau như: ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt, ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán, ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh, ... Nội dung các đề luyện thi HSG Anh 5 được VnDoc.com biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT chắc chắn sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Đề ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5

Nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 - 2020 trên VnDoc.com, đề thi thử học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện môn tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh 5 cấp huyện. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
6 950
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm