Đề thi thử học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

1 794
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH
M 2019 - 2020
I. VOCABULARY
A. Look and write.
No.
Pictures
Words/ Phrases
1
.............................................
2
.............................................
3
.............................................
4
.............................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5
.............................................
B. Choose the odd one out.
1. A. temperature
B. fever
C. backache
D. dentist
2. A. terrible
B. bad
C. symptom
D. horrible
3. A. eyes
B. ears
C. arms
D. nose
B. fast
C. painful
D. safe
B. fast
C. quick
D. rapid
A. Mark the sentence intonation
1. You seem tired. What’s wrong with you?
2. I have a bad cold.
3. Don’t let children go near the stairs.
II. SENTENCE PATTERNS
A. Look and match.
No.
Questions
Opt.
Answers
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
What’s the matter with you,
Lan?
A
Yes, I did.
2
Did you see a doctor?
B
OK, I won’t.
3
You should stay in bed.
C
Because you may get a cold.
4
You shouldn’t go out when it
snows.
D
I have a terrible cold.
5
Why shouldn’t I go out when it
snows?
E
OK, I will.
B. Read and complete the dialogue.
a. OK. I won’t. How about the short tree?
b. I understand now. Thanks, Mom.
c.OK, I won’t. Why shouldn’t I climb the tree?
d. OK
Mother: Hey, Phong. Be careful. Stop right now.
Little son: (1)................................................................
Mother: Next time, you shouldn’t climb the tall tree.
Little son: (2) ................................................................

Đáp ứng nhu cầu luyện thi học sinh giỏi của các em học sinh lớp 5, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 các môn học khác nhau như: ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt, ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán, ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng Anh, ... Đề luyện thi HSG Anh 5 có cấu trúc giống đề thi chính thức với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh thường gặp như: Nối, Điền từ thích hợp vào chỗ trống, Chọn từ khác loại, ....

Đề ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 5

Nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 5 năm 2019 - 2020 trên VnDoc.com, đề thi thử học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện môn tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 5 hiệu quả

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh 5 cấp huyện. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 794
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm