Đề thi thử lớp 10 môn Toán trường THCS&THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019

1 298
1/1
0
TRƯỜNG THCS THPT LƯƠNG THẾ
VINH
ĐỀ THI TH VÀO LỚP 10
Năm học 2018 2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1 (2 điểm)
Cho các biểu thc:
31
1
2 2 2




x
A:
x x x
3
2
xx
B
x
vi
04x ,x
a) Tính giá trị biu thc ca B khi
2
7 4 3
31
x
.
b) Rút gọn biu thc A.
c) Tìm m để phương trình ẩn x sau có nghiệm:
2 A x m x
.
Bài 2 (2 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc h phương trình
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là
. Sau khi người ta làm một lối đi
rng
2m
xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) thì phần đất còn lại để trng cây là
một hình chữ nhật có diện tích
2
2016m
. Tính các kích thước của khu vườn lúc đầu.
Bài 3 (2 điểm).
1) Gii h phương trình:
31
2
2 1 2
5 2 11
2 1 2 3
xy
xy




.
2) Cho parabol
2
Px
và đường thng
2.d mx
Tìm
m
để
P
ct
d
tại hai điểm
phân biệt có hoành độ thỏa mãn
22
1 2 2 1
. 2018.x x x x
3) Tìm
m
để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:
42
2 1 2 2 0.x m x m
Bài 4 (3,5 điểm). Cho
ABC
nhn, ni tiếp
O;R
BC
c định,
A
di động. Các
đưng cao
BE,CF
ct nhau ti
H
.
a) Chng minh rằng: Các tứ giác
AEHF
BFEC
ni tiếp.
b) Tính diện tích hình viên phân tại bởi dây
BC
và cung nhỏ
BC
nếu biết
BC R 3
.
2/1
0
c) Khi
AB AC
, qua
C
k đưng thng song song vi
BE
và cắt
O
ti
I
. Đường
thng
AH
ct
O
ti
G
. Chng minh rng:
BCIG
là hình thang cân.
d) Đặt
AB c,BC a,AC b
. Tìm vị trí của
A
để tích
a.b.c
đạt giá trị ln nht.
Bài 5 (0,5điểm). Cho
,xy
là các số thc thỏa mãn:
22
2 2 4 15 0.x y xy x y
Chng minh rng:
22
4 170xy
3/1
0
NG DN GII
Bài 1.
a) Ta có:
2 2 2 3 2 3 3 2
7 4 3 2 3 1
3 1 3 1 3 1
x TM
Thay x = 1 vào biểu thức B ta có:
3 1 3
4
12
2
xx
B
x

Vy vi x = 1 thì B =
4
.
b)
3 1 2 3 6 4 10
12
2 2 2 2
22
x x x x x x
A : . x
x x x x
xx





c)
2A x m x
2
10
10 0
10 0 1 1 10
x m x
x x m
x x m (a ,b ,c m)
Ta có:
2
4 1 4 10 4 39b ac m m
Để PT có nghiệm thì
0
4 39 0
39
4
m
m

Vy, vi
39
4
m
thì PT
2A x m x
có nghiệm.
Bài 2.
Gi chiều dài và chiều rng của khu vườn lúc đầu lần lượt là
(m),
x
x, y
y0
Theo bài ra ta có:
+) Mt nửa chu vi khu vườn ban đầu là
200:2 100m
=> ta có phương trình:
x y 100 (1)
+) Sau khi người ta làm một lối đi rộng
2m
, phần đất còn lại có chiều dài là
(x 4)(m)
,
chiu rộng là
y4
m
+) Diện tích của phần đất hình chữ nht trồng cây còn lại là
2
2016m
nên ta có phương
trình:

Đề thi thử lớp 10 môn Toán trường THCS&THPT Lương Thế Vinh năm 2018

Đề thi thử lớp 10 môn Toán trường THCS&THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề thi thử môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức. Mời các bạn tham khảo đề thi dưới đây

.............................................

Ngoài Đề thi thử lớp 10 môn Toán trường THCS&THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 298
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm