Đề thi thử môn Toán lớp 5 trường Archimedes School có đáp án

Đề thi thử môn Toán lớp 5 trường Archimedes School bao gồm đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Nội dung: Đề thi thử môn Toán lớp 5 trường Archimedes School

Đề bài: Đề thi thử môn Toán lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM: Học sinh chỉ ghi đáp số, không cần giải thích

Bài 01. Đổi: 8m2 72cm2 = …. m2

Bài 02. Tính: 12 × 78 + 12 × 22 =

Bài 03. Một đội 120 công nhân dự định sửa một quãng đường trong 21 ngày. Hỏi nếu có thêm 20 người nữa thì sẽ sửa quãng đường đó xong trong bao lâu?

Bài 04. Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi anh, 3 năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi em. Hỏi anh hơn em mấy tuổi?

Bài 05. Tìm số hạng thứ 14 của dãy 0; 4; 10; 18; …

II. TỰ LUẬN: Học sinh trình bày bài giải

Bài 01. Việt và Nam cùng gấp hạc giấy. Việt gấp được 5 con thì Nam gấp được 3 con. Cả hai bạn gấp được 168 con. Tính số hạc mỗi bạn gấp được.

Bài 02. Một cửa hàng nhập về kho một số gạo, ngày thứ nhất bán được 2/7 số gạo trong kho, ngày thứ hai bán được 1/ 3 số gạo còn lại thì trong kho còn 300 kg gạo. Tính số gạo ban đầu.

Bài 03. Cho 900g dung dịch nước muối nồng độ 6%.

a) Tính số gam muối có trong dung dịch.

b) Đổ thêm 600g nước vào dung dịch trên. Tính phần trăm muối trong dung dịch lúc sau.

Bài 04. Tháng 11, các lớp của một trường đạt danh hiệu lớp tốt bằng 1/ 2 số lớp không đạt danh hiệu. Đến tháng 12, có thêm 12 lớp đạt danh hiệu lớp tốt nên số lớp đạt danh hiệu lớp tốt bằng 3/2 số lớp không đạt danh hiệu. Hỏi trường đó có bao nhiêu lớp?

Bài 05. Viết các số từ 1 đến 9 thành một hàng. Không đảo lộn vị trí các số, chỉ dùng các dấu cộng và trừ đặt xen giữa chúng để đạt được kết quả là 100.

Đáp án Đề thi môn Toán lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 01. 8,0072 m2

Bài 02. 1200

Bài 03. 18 ngày

Bài 04. Anh hơn em 2 tuổi.

Bài 05. 208

II. TỰ LUẬN

Bài 01.

Số hạc Việt gấp: 5 phần 5 + 3 = 8 (phần)

Số hạc Nam gấp: 3 phần 168 con

1 phần là: 168 : 8 = 21 (con)

Số hạc Việt gấp được là: 21 × 5 = 105 (con)

Số hạc Nam gấp được là: 168 – 105 = 63 (con)

Đáp số: Việt 105 con, Nam 63 con.

Bài 02.

300kg tương đương với 1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3} (số gạo còn lại sau ngày thứ nhất)

Số gạo còn lại sau ngày thứ nhất: 300 : \frac{2}{3} = 450 (kg)

450kg tương đương với 1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7} (số gạo ban đầu)

Số gạo ban đầu là: 450 : \frac{5}{7} = 630 (kg)

Đáp số: 630kg

Bài 03.

a) Số muối có trong 900g dung dịch 6% muối là: 900 × 6 : 100 = 54 (g)

b) Dung dịch sau khi thêm 600g nước nặng: 600 + 900 = 1500 (g)

Phần trăm muối trong dung dịch lúc sau là:

54 : 1500 × 100% = 3,6%

Đáp số: a) 54g muối

b) 3,6%

Bài 04.

Tổng số lớp là một số không đổi.

Số lớp tốt tháng 11 bằng 1/3 tổng số lớp

Số lớp tốt tháng 12 bằng 3/5 tổng số lớp

12 lớp tương đương với: \frac{3}{5}-\frac{1}{3}=\frac{4}{15}(tổng số lớp)

Vậy tổng số lớp của trường đó là: 12 : 4 x 15 = 45 (lớp)

Đáp số: 45 lớp

Bài 05.

Các đáp án tham khảo:

123 – 45 – 67 + 89 = 100

123 + 4 – 5 + 67 – 89 = 100

123 + 45 – 67 + 8 – 9 = 100

123 – 4 – 5 – 6 – 7 + 89 = 100

12 + 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 89 = 100

1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100

1 + 2 + 34 – 5 + 67 – 8 + 9 = 100

12 + 3 – 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100

1 + 23 – 4 + 56 + 7 + 8 + 9 = 100

Ngoài Đề thi thử môn Toán lớp 5 trường Archimedes School, các bạn có thể luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
10 1.731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm