Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội có đáp án là đề thi thử VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn, giúp các bạn thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015, kì thi đại học-cao đẳng sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu I. (2,0 điể̉m)

 1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc. Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân hóa khí hậu trong vùng?
 2. Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí gây hậu quả như thế nào cho sự phát triển kinh tế xã hội?

Câu II. (3,0 điểm)

 1. Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta hiện nay. Hãy giải thích nguyên nhân của sự phân hóa đó.
 2. Tại sao phải đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng? Nêu các định hướng chính trong tương lai.

Câu III. (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

 1. Nêu tên các tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng chiếm trên 50% .
 2. Giải thích tại sao các tỉnh này lại có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lớn?

Câu IV. (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

Đường sắt

Đường bộ

Đường sông

Đường biển

1990

2 341,0

54 640,0

27 017,0

4 359,0

1995

4 515,0

92 255,5

28 466,9

7 306,9

2000

6 258,2

141 139,0

43 015,4

15 552,5

2005

8 786,8

298 051,3

111 145,9

42 051,5

2010

7 861,5

587 041,2

144 227,0

61 593,2

 1. Tính tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 (lấy năm 1990 = 100%)
 2. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 2010
 3. Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 2010.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý

Câu I. (2,0 điể̉m)

1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc. Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân hóa khí hậu trong vùng? (1đ)

 • Đặc điểm (0,5đ)
  • Nằm giữa sông thung lũng sông Hồng và sông Cả
  • Địa hình cao nhất nước ta, núi cao và núi trung bình chiếm ưu thế
  • Hướng núi và hướng nghiêng: Tây Bắc - Đông Nam
  • Địa hình chia 3 dải: phía đông là dãy Hoàng Liên Sơn, phái tây là địa hình núi trung bình của các dãy Pu đen đinh, Pu sam sao, ở giữa là các cao nguyên, sơn nguyên đá vôi....
  • Xen giữa các dãy núi là các thung lũng sông cùng hướng: s.Đà, s. Mã, s. Chu.
 • Ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu (0,5đ)
  • Làm cho khí hậu phân hoá theo độ cao (diễn giải) (0,25)
  • Làm cho khí hậu phân hóa theo hướng của địa hình (0,25)

2. Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí gây hậu quả như thế nào cho sự phát triển kinh tế xã hội? (1đ)

 • Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí (0,5đ)
  • Giữa miền núi với đồng bằng (diễn giải) (0,25)
  • Giữa nông thôn với thành thị (diễn giải) (0,25)
  • Trong trường hợp hs không nói được 1 trong 2 ý trên mà diễn giải được cả 2 ý dưới đây thì cho 0,25đ
   • Giữa các tỉnh/ thành phố
   • Ngay trong một vùng: Đông Bắc & Tây Bắc...
 • Hậu quả (0,5đ)
  • Ở đồng bằng: đất chật người đông, tài nguyên bị khai thác quá mức, dư thừa lao động...
  • Ở miền núi: thiếu lao động, tài nguyên phong phú nhưng chưa khai thác hợp lí...
  • Nông thôn dư thừa lao động nhưng thiếu việc làm
  • Thành thị: thất nghiệp, ô nhiễm môi trường đô thị, thiếu nhà ở...

Câu II. (3,0 điểm)

1. Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta hiện nay. Hãy giải thích nguyên nhân của sự phân hóa đó. (1,5đ)

 • Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta (1đ)
  • Hoạt động công nghiệp tập trung vào một số khu vực (diễn giải)
   • Bắc Bộ: Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận...
   • Nam Bộ...
   • Duyên hải miền Trung...
   • Các khu vực còn lại...
  • Sự phân hóa về tỉ trọng giá trị sản xuất: Đông Nam Bộ (53%), tiếp theo là ĐbsHồng, Đbs Cửu Long nhưng tỉ trọng thấp hơn nhiều, các vùng còn lại chiếm ti trong không đáng kể (0,25)
 • Nguyên nhân (0,5đ)
  • Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố:VTĐL, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng... (0,25)
  • Những khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao gắn liền với: sự có mặt của tài nguyên thiên nhiên hoặc gần nguồn tài nguyên,vị trí địa lí thuận lợi ,nguồn lao động có tay nghề, kết cấu hạ tầng ... (0,25)
 • Trong trường hợp hs không nói được đủ 2 ý trên mà nói được ý sau đây thì cho thêm 0,25 đ:
  • Những khu vực gặp nhiều hạn chế trong phát triển công nghiệp là do sự thiếu đồng bộ của các nhân tố : tài nguyên thiên nhiên hoặc gần nguồn tài nguyên,vị trí địa lí ,nguồn lao động, kết cấu hạ tầng ..., đặc biệt GTVT còn nhiều hạn chế...

2. Tại sao phải đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng? Nêu các định hướng chính trong tương lai. (1,5đ)

 • Phải đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng (0,5đ)
  • Đbs.Hồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của cả nước...
  • Cơ cấu kinh tế của vùng chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay và tương lai
  • Dân số quá đông, mật độ cao nên việc phát triển kinh tế với cơ cấu cũ sẽ không đáp ứng được yêu cầu về sản xuất và đời sống
  • Khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có của vùng...
 • Các định hướng chính trong tương lai (1đ)
  • Tếp tục giảm tỉ trọng của khu vực I, tăng tỉ trong của khu vực II và III trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường (0,25)
  • Trong nội bộ từng ngành:
   • KVI: giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản. Trong trồng trọt giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây CN, cây thực phẩm và cây ăn quả (0,25)
   • KVII: hình thành các ngành CN trọng điểm để sử dụng có hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và con người của vùng: chế biến lương thực- thực phẩm, dệt may và da giày, VLXD, cơ khí- kĩ thuật điện, điện tử. (0,25)
   • KVIII: Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ như du lịch, tài chính, ngân hành, giáo dục- đào tạo... (0,25)

Câu III. (2,0 điểm)

1. Nêu tên các tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng chiếm trên 50%. (1đ)

Tên các tỉnh có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng chiếm trên 50% : Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bến Tre.

 • Hs phải nêu được từ 7 tỉnh trở lên mới được điểm tối đa
 • Nếu nêu được 5 tỉnh thì chỉ được 50% điểm của câu này

2. Giải thích tại sao các tỉnh này lại có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lớn? (1đ)

Các tỉnh trên tập trung nhiều thế mạnh:

 • Tự nhiên (0,5đ)
  • Đất đai: ba gian, đất xám trên phù sa cổ...
  • Khí hậu cận xích đạo thích hợp cho cây CN ưa nhiệt, phơi sấy sản phẩm
  • Sông ngòi: các hệ thông sông ...-> cung cấp nước tưới
 • Kinh tế - xã hội (0,5đ)
  • Nguồn lao động nhiều kinh nghiệm...
  • Chính sách hỗ trợ của nhà nước
  • Thị trường tiêu thụ mở rộng
  • Công nghiệp chế biến phát triển...

Câu IV. (3,0 điểm)

1. Tính tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 (lấy năm 1990 = 100%) (0,5đ)

Bảng: Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 2010 (Đơn vị: %)

Năm

Đường sắt

Đường bộ

Đường sông

Đường biển

1990

100,0

100,0

100,0

100,0

1995

192,9

168,8

105,3

167,6

2000

267,3

258,3

159,2

356,8

2005

375,3

545,5

411,4

964,7

2010

335,8

1074,3

533,8

1413,0

2. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 (1,5đ)

 • Vẽ đúng dạng biểu đồ đường, các dạng biểu đồ khác không cho điểm
 • Đủ yếu tố: tên bđ, chú giải, trục thời gian, trục tốc độ tăng trưởng. Tương đối chính xác và đủ các năm, không bắt buộc ghi số liệu trên biểu đồ
 • Sai hoặc thiếu mỗi yếu tố (tên bđ, chú giải, trục thời gian, trục tốc độ tăng trưởng) trừ 0,25đ
 • Trường hợp không có chú giải hoặc chú giải sai thì giám khảo đối chiếu bđ đã vẽ với số liệu các năm đã cho, nếu thấy phù hợp thì cho phần biểu đồ

3. Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 2010. (1đ)

 • Nhận xét (0,5đ)
  • Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của 4 ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 đều tăng (dẫn chứng...) (0,25)
  • Tốc độ tăng trưởng khác nhau: ngành có tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng nhanh nhất là đường biển (dẫn chứng...), đứng thứ 2 là đường bộ (dẫn chứng...), thứ 3 là đường sông (dẫn chứng...), thấp nhất là đường sắt (dẫn chứng...) (0,25)
 • Giải thích (0,5đ)
  • Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 tăng mạnh do nền kinh tế phát triển sau Đổi mới-> nhu cầu vận chuyển tăng (0,25)
  • Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và nhu cầu vận chuyển của từng ngành. Vận tải đường biển gắn liền với hoạt động ngoại thương, vận tải đường sông gặp nhiều khó khăn do các nhân tố tự nhiên, vận tải đường sắt chậm đổi mới, ít được đầu tư, vận tải đường bộ cơ động trên nhiều loại địa hình, được đầu tư nhiều... (0,25)
Đánh giá bài viết
1 585
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm