Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội gồm 50 câu trắc nghiệm, có đáp án kèm theo, giúp các bạn học sinh tự luyện tập, củng cố kiến thức môn lý, chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lý trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Lý Tự Trọng, Nam Định

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

MÔN THI: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Cho hằng số Plank h = 6,025.10-34 J.s; điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c ≈ 3.108 m/s; đơn vị khối lượng nguyên tử u ≈ 931,5 MeV/c2

Đánh giá bài viết
5 4.038
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm