Đề thi thử số 4 THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử số 4 THPT Quốc gia môn Hóa là một trong những tài liệu luyện thi đại học chuẩn theo cấu trúc đề thi Bộ Giáo hay, là đề tiếp theo trong bộ đề thi thử quốc gia môn hóa 2015, sau đề số 2, đề số 3 mà VnDoc đã gửi tới các bạn. Đây là tài liệu tham khảo cho ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học môn Hóa rất hữu ích mà các bạn nên tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi thử số 3 – THPT Quốc gia năm 2015
Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục

Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr= 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cd = 112, Sn = 119, I = 127; Ba = 137, Pb= 207.

Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,15 mol X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức của hai axit trong X là:

A. CH3COOH và HCOOH. B. HCOOH và HOOC-COOH.
C. HCOOH và CH2(COOH)2. D. CH3COOH và C2H5COOH.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin bằng không khí vừa đủ. Trong hỗn hợp sau phản ứng chỉ có 0,4 mol CO2, 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả sử trong không khí chỉ gồm N2 và O2 với tỉ lệ VN2:VO2= 4:1 thì giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 5,0 B. 10,0 C. 90,0 D. 50,0
Câu 4: Chất khí nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?
A. O2 B. CO2 C. H2O D. N2

Đánh giá bài viết
1 1.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối A Xem thêm