Đề thi thử số 5 THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử số 5 THPT Quốc gia môn Hóa là một trong những tài liệu luyện thi đại học chuẩn theo cấu trúc đề thi Bộ Giáo hay mà VnDoc muốn gửi tới các bạn tiếp sau đề 2, 3, 4. Đây là tài liệu ôn luyện cho ôn thi tốt nghiệp cũng như ôn thi đại học môn Hóa rất hữu ích mà các bạn nên tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015

Đề thi thử số 5 – THPT Quốc gia năm 2015

Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Sn = 119, Ba = 137.

Câu 1: Cho các chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất khi tác dụng với hidro cho cùng một sản phẩm là:

A. xiclobutan, cis-but-2-en, but-1-en B. but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylpropen
C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en, but-1-en D. 2-metylbut-2-en, cis-but-2-en, xiclobutan

Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng cộng 76 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 20 điện là hạt. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mọi hidroxit của X đều là hợp chất lưỡng tính
B. X là một kim loại có độ cứng cao
C. Trong cấu hình electron của X có 6 electron độc thân
D. X được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện

Câu 3: Xét phản ứng : NO + K2Cr2O7 + H2SO4 → HNO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O Phản ứng xảy ra vừa đủ nếu dẫn V lít NO vào 200ml dung dịch K2Cr2O7 0,5M. Giá trị của V là:

A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 8,96 lít D. 6,72 lít

Đánh giá bài viết
1 1.493
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối A Xem thêm